Now Reading
Kardināls Torāns atgādina par cilvēktiesībām

Kardināls Torāns atgādina par cilvēktiesībām

Roma, 2009. gada 19. oktobrī ( Zenit.org):  Pāvesta starpreliģiju dialoga padome ir nosūtījusi hinduistiem adresētu vēstījumu sakarā ar hinduistu gaismas svētkiem. Tajā  uzsvērta reliģijas brīvības nozīme vienmērīgas attīstības nodrošināšanā.

Kā norādīja padomes prezidents, kard. Žans Luī Torāns un sekretārs,  arhibīskaps Pjērs Luidži Selata, cilvēces vienmērīga attīstība prasa politisku izšķiršanos nopietnāk aizsargāt cilvēktiesības un  mierīgu līdzāspastāvēšanu. „Ikviens cilvēks un sabiedrība kopumā, tās  vienmērīgas attīstības interesēs, ir atbildīga par  cilvēka dzīvības aizsardzību, cieņu pret  personas brīvību un tās pamattiesībām,” tā vēstules tekstā.

Cieņa pret citiem tādēļ nozīmē arī viņu domu, apziņas un ticības brīvības atzīšanu.  „Attīstība, miers un brīvība nav šķirami, tie savstarpēji viens otru papildina,” teikts apsveikumā.
Pēdējo 20 gadu laikā regulāri notiek fanātisku hindu nacionālistu uzbrukumi kristiešiem.  Piemēram, saskaņā ar katoļu palīdzības akcijas „Kirche im Not” ( „Baznīca trūkumā”) datiem Indijā Orisas štatā vien 2008. gada vasaras nogale ekstrēmisti nonāvēja  vairāk kā 100 kristiešus. No mājām tika padzīti 50 000 kristīgo draudžu piederīgie. Masu nekārtībās 300 ciemos tika iznīcinātas kopumā ap 4000 mājām un  vairāk kā 60 baznīcas.

tulk. J.Lulle  

Scroll To Top