Bīskapa A. Justa sprediķis semināristu ieģērbšanas dienā – 19 . martā

Šodien semināram ir priecīga diena – semināra audzēkņi saņem klerika apģērbu. Semināra vadība viņiem uztic pārstāvēt Baznīcu, nēsāt klerika ietērpu. Būt atšķirīgiem publiskā telpā no laicīgās pasaules. Tā nav tikai laicīgo drēbju novilkšana un klerika drēbju uzvilkšana. Te piepildās Kristus vārdi: „Novelc veco cilvēku un uzvelc jauno cilvēku; atstāj laicīgo cilvēku un pieņem garīgā cilvēka prasības”.

Mūsu visu klātbūtne liecina par to, ka priecājamies par audzēkņiem, kuri ir izmainījuši savu dzīvi un apliecina no šīs dienas piederību Kristum. Melnais klerika apģērbs atgādina Kristus ciešanas, nāvi un upuri par pasaules pestīšanu. Šodien mūsu audzēkņi tiek ieskaitīti klerika kārtā, kuras devīze ir „immola Deo”, „uzupurē sevi Dievam”.

Latvijā klerika apģērbs nav „žņaugi” vai „brīvības atņemšana”, bet brīvprātīga un priecīga Kristus piederības sludināšana. Cilvēka apģērbs norāda, kas mēs esam, par ko strādājam, ko pārstāvam, tāpat kā karavīra, ārsta vai apsardzes apģērbs norāda uz to, ko viņi dara, un apliecina viņu iekšējo gatavību to izpildīt.

Padomju laikā klēriķi nedrīkstēja nēsāt klerika apģērbu publiskā telpā. Šodien, uzvelkot klerika apģērbu, mūsu jaunie cilvēki izsaka brīvību piederēt Kristum, dzīvot brīvā valstī, brīvi sludināt Kristus Labo Vēsti. Ar sv. Jēkaba vārdiem, klerika apģērbs pakļauj semināra audzēkņa visu dzīvi kalpošanai Kristus Baznīcai.
Ieģērbšana notiek sv. Jāzepa svētkos. Svētais Jāzeps ir Jaunavas Marijas līgavainis, Kristus audžutēvs, Baznīcas aizstāvis, taisnīgais vīrs, šķīstības paraugs, gudrības piemērs, drošsirdīgais vīrs, uzticīgais Dieva kalps, Dievam vienmēr paklausīgais. Baznīca vēlas, lai audzēkņi atdarina sv. Jāzepa tikumus. Baznīca ir „Kristus līgava”, audzēkņiem ir jākļūst par Kristus Baznīcas mistiskiem līgavaiņiem.

Ir leģenda par to, kā sv. Jāzeps kļuva par Jaunavas Marijas līgavaini. Jeruzalemes templī tika izsludināts, ka par Jaunavas Marijas precinieku tiks izvēlēts tas jauneklis, kura spieķis uzziedēs. Potenciālie precinieki nāca viens pēc otra un stādījās Jaunavas Marijas priekšā, bet neviena spieķis neuzplauka ziedā. Sv. Jāzeps, vecāks kungs, bija palicis pats pēdējais. Viņš neveikli gāja satikt Jaunavu Mariju un viņa spieķis uzplauka par skaistu liliju. Tāpēc bieži sv. Jāzeps mākslā ir attēlots ar liliju rokā, norādot uz Jaunavas Marijas līgavaini.

Šī ieģērbšana norāda uz to, ka semināra vadība ir atzinusi Jūs par cienīgiem un uzticamiem valkāt klerika drēbes. Jūsu dzīves veids ir kļuvis par skaistu liliju. Baznīca Jums uzticas, – valkājot „Kristus mācekļa” drēbes, jūs apliecināsit savu piederību Kristum. Sutana apklāj visu cilvēka ķermeni, izsakot sevis pilnīgu veltīšanos Dieva valstības celšanai – gatavību sekot Kristum.

Kāds prieks piedzīvot to brīdi, kad mūsu dēls, brālis, rads, draugs, semināra audzēknis uzņemas kļūt par „Kristus mācekļi”. Lai notiek! Lai Kristus aicinātais nāk un saņem SVĒTĪBU.

Bīskaps Antons Justs

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti