Dievs aicina uz priesterību

Uzņemšana Rīgas Garīgajā seminārā vairs nav aiz kalniem. Līdz 5. augustam palikušas vairs tikai divas nedēļas. Vienlaikus notiek dokumentu iesniegšana citās augstskolās – pasaule piedāvā plašas iespējas. Kā saprast, vai Dievs aicina kļūt par priesteri?
„Ir jāmeklē Dieva valstība. Jo tuvāk cilvēks ir Dievam, jo skaidrāk var saredzēt savu aicinājumu,” atzīst priesteris Arnis Maziļevskis, kura vadībā no 11. līdz 15. jūlijam Subatē notika Aspirantu nometne. Aicinājuma izzināšanas nometnes dalībnieki – jaunieši no Siguldas, Jelgavas, Daugavpils un Bebrenes – tikās ar priesteriem, semināristiem, apmeklēja Subates katoļu draudzes pansionāta „Miera nams” iemītniekus un iepriecināja viņus ar teātra uzvedumu, skatījās filmu par jau mūžībā aizgājušo Bebrenes katoļu draudzes prāvestu Staņislavu Čužānu, kurš priesterībai bija veltījis 65 savas dzīves gadus, dalījās pārdomās u.c.
Tomēr ne visiem ir iespēja apmeklēt īpašas rekolekcijas. Kā pieņemt lēmumu ikdienas dzīvē? Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš, Dr. theol. min vairākus kritērijus, kas varētu palīdzēt izšķirties, vai priesterības ceļš ir īstais: „Pirmais kritērijs – būtu jāpadomā, kā ir ar lūgšanas dzīvi, vai es mīlu lūgšanu vai nē, vai es mīlu sarunāties ar Jēzu vai nē. Pats svarīgākais ir šo jautājumu izšķirt lūgšanā un teikt Dievam: „Te es esmu, es vēlos, lai Tu darītu skaidrāku manu turpmāko ceļu.” Otrais kritērijs – līdzjūtība vai altruisms, domāšana par citiem cilvēkiem, vēlēšanās viņiem palīdzēt; respektīvi, centrēšanās nav uz sevi, bet uz citiem, sirdī ir vēlme palīdzēt citiem. Trešais – iesaistīšanās draudzē, vēlēšanās piedalīties Svētajā Misē. Viens no kritērijiem varētu būt arī neapmierinātība ar laicīgo, – varbūt it kā jau viss ir sasniegts, bet nav interese par laicīgo profesiju, kas varbūt jau ilgus gadus bijusi prātā.”

Ja cilvēks jūt aicinājumu uz priesterību, subjektīvā pieredze vai morālie pārkāpumi nav šķērslis, lai uzsāktu mācības seminārā – vienmēr ir iespējama izaugsme un attīstība, galvenais ir jābūt gribai piestrādāt pie sevis, atzīst Rīgas Garīgā semināra rektors.
Ļoti svarīgi ir tas, lai cilvēks būtu atvērts tām iespējām, kur Dievs viņu vada Ja līdz ar iecerēm par politoloģijas, ekonomikas vai citu nozaru studijām prātā pavīd doma par ceļu uz priesterību, šo domu nevajadzētu paturēt pie sevis, bet pārrunāt to ar kādu semināristu, savas draudzes vai kopienas priesteri, garīgo tēvu vai kādu aktīvu Baznīcas kopienas locekli, – iesaka pr. Pauls Kļaviņš. Tā kā stājoties seminārā nepieciešama draudzes prāvesta rekomendācija, aicinājuma jautājums jebkurā gadījumā ir jāpārrunā ar savu prāvestu.
Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem, seminārā var iestāties katoļticīgi vīrieši, kuri jūt no Dieva aicinājumu uz priesterību, ir veseli un ir ieguvuši pilnu vismaz vidējo izglītību. Ceļš uz priesterību ir atvērts jau pēc vidusskolas beigšanas līdz pat 40 gadu vecumam, ja vien cilvēks savos gados spēj būt atvērts uz to jauno un pārsteidzošo, ko Dievs viņam varētu piedāvāt. „Protams, mēs esam atvērti arī uz vēlākiem aicinājumiem,” apliecina rektors.
Lai iestātos Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā Seminārā, līdz 5. augustam ir jāiesniedz vai jāatsūta pa pastu šādi dokumenti: iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule, kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā); sīka autobiogrāfija; draudzes prāvesta ieteikums – raksturojums; skolas vai darbavietas raksturojums; kristības un iestiprināšanas apliecības; noraksts no apliecības par izglītību; sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu; medicīnas izziņa par veselības stāvokli; četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
pases kopija.
Pirms uzņemšanas vēlams sarunāt individuālu tikšanos ar semināra vadības pārstāvi, sazinoties ar semināra inspektoru un ekonomu priesteri Viktoru Stulpinu (tel. 29457320). Savukārt uzņemšanas dienā – 5. augustā – reflektantiem plkst. 9.00 būs jāraksta eseja par garīgu tēmu, bet plkst. 11.00 notiks pārrunas ar uzņemšanas komisiju.
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti