Atbalstīsim Rīgas Garīgo semināru!

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni,
Dārgie brāļi un māsas, mīļotā Dieva Tauta,
Seminārs, kurā tiek gatavoti nākamie priesteri, ir līdzīgs sirdij vietējā Baznīcā. Tajā apvienojas draudžu darbs jauniešu evaņģelizācijā, reliģiskajā audzināšanā un ģimeņu pastorālajā aprūpē. Seminārā notiek ieguldījums Baznīcas nākotnei. Tā darbība ļauj apzināties, ka katoliskās draudzes Latvijā nebūs bez dvēseļu ganiem, kuri mācītu ticības patiesības un veiktu mīlestības darbus. Baznīcas nākotne cieši saistīta ar semināru, jo visas Dieva Tautas garīgā izaugsme ir atkarīga no priesteru kalpojuma.

Daudzi no Jums šovasar esat pārliecinājušies par semināristu atdevi un līdzdalību Jūsu kopienu projektos: draudzēs, nometnēs, svētceļojumos, Jauniešu dienās tie ir liecinājuši par savu gatavību sekot Jēzum ar visu sirdi, tuvināt cilvēkus Kristum, kas atklāj mums mīlošā debesu Tēva Vaigu. Viņi vieš cerību, ka Kristus Baznīcas misija mūsu zemē varēs izvērsties arī nākotnē.

Tomēr līdz ordinācijai par priesteri viņiem vēl jāgatavojas Rīgas Garīgajā Seminārā, kurā netrūkst arī materiālo vajadzību, rēķinu apmaksu, sevišķi rudens un ziemas mēnešos. Tāpēc lūdzam Jūsu atbalstu ar augusta sākumā draudzēs vākto kolekti mūsu semināra atbalstam. Rudenī pateiksimies par Jūsu draudzēs savāktiem augļiem un dārzeņiem. Mēs apzināmies, ka pašlaik krīzes laiks ir ļoti smags daudziem no Jums, tomēr ceram uz Jūsu palīdzību, jo, atbalstot nākamos priesterus, Jūs atbalstāt Baznīcas nākotni Latvijā, kuras ekonomiskās krīzes pārvarēšanai nepieciešama garīga atmoda, atjaunošanās Kristū, kas nav un nebūs iespējama bez uzticīgiem Kristus sekotājiem – priesteriem.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra audzēkņu un pasniedzēju vārdā,

Pr. Pauls Kļaviņš 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti