Now Reading
Bīskapi aicina jauniešus saglabāt svētceļojuma garu

Bīskapi aicina jauniešus saglabāt svētceļojuma garu

Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis pusnakts dievkalpojuma sprediķī jauniešus aicināja apdomāt, kāds ir katra dzīves ceļš. Viņš atzina, ka lielākā daļa ir aicināta uz ģimenes dzīvi, un ieteica, izvēloties dzīves draugu, lūgt Dieva palīdzību atklāt, kurš ir īstais. Tāpēc ir tik svarīgi saglabāt šķīstību pirms jaunieši viens otram saka gala „jā” vārdu.
14.augustā no rīta notika tradicionālā Nedzimušo bērnu garīgās adopcijas Svētā Mise, kurā 50 cilvēki apņēmās deviņus mēnešus lūgties par kādu tikai Dievam zināmu nedzimušu bērnu, kura dzīvība mātes klēpī ir apdraudēta.
Savukārt plkst. 11 svētceļnieki pulcējās uz grupu prezentācijām un kopīgu Svēto Misi. Līdz 14. augusta pusdienlaikam bija reģistrējušās 37 svētceļnieku grupas ar 1244 svētceļniekiem. Kopējais noieto kilometru skaits ir 6338. Divas bija gandarītāju grupas, kas uz Aglonu devās, visas ceļā nepieciešamās mantas nesot uz muguras. Savukārt grupa no Kolkas ceļu pāri visai Latvijai mēroja ar velosipēdiem.
Rēzeknes-Aglonas bīskaps Jānis Bulis, uzrunājot svētceļniekus, atgādināja, ka Dievs aicina mūs būt no sirds pazemīgiem un lūgt no viņa gudrības žēlastību atpazīt labu no ļauna. Viņš arī norādīja uz nepieciešamību sakārtot savu dzīvi, lai būtu miers ģimenē, draugu attiecībās, skolā un darbā. Bīskaps aicināja jauniešus sargāt ticības mantojumu – rūpēties par to, lai arī turpmāk no draudzēm notiek svētceļojumi uz Aglonu. Viņš uzmundrināja, atgriežoties mājās, nezaudēt svētceļojumu garu – pārliecināt arī citus draudzes locekļus par nepieciešamību satikties, kopā lūgties, iesaistīties dažādās kopienās. „Tas palīdzēs uzturēt ticību tautā,” atzina J.Bulis. „Šeit Latvijā vajadzīga ticīga tauta. Tauta, kas nes vārdu Latvija. Mēs nedrīkstam zaudēt tradīcijas – gan laicīgās, bet jo īpaši garīgās tradīcijas.”
Ar katru stundu Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā pulcējas arvien vairāk cilvēku, kas piedalās dievkalpojumos, lūdzas bazilikā, stāv garās rindās uz grēksūdzi, satikuši senus radus, draugus, priecīgi sarunājas, dalās piedzīvotajā, iepērkas grāmatu galdos un apmeklē laju apvienību un kustību uzceltās teltis pie ezera. Plkst. 15.30 pie Aglonas katoļu ģimnāzijas jaunieši mācīsies dejot sakrālās dejas, savukārt Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta teltī varēs noklausīties īsas lekcijas par to, kas ir cilvēks, kas ir patiesība, kas ir ticība, celibāts. Plkst. 19 notiks Svētā Mise, bet plkst. 22 būs Tautas Krustaceļš, kuru šogad vadīs Rēzeknes-Aglonas bīskaps J. Bulis.

LRKB IC

Scroll To Top