Svētums – pienākums, nevis greznība

1. novembrī katoliskā Baznīca visā pasaulē svin Visu svēto dienu, godinot gan zināmus svētos, kā piemēram, svētīgo māti Terēzi no Kalkutas un pāvestu Jāni Pavilu II, gan arī nepazīstamos svētos, kuriem Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša diena.

Gatavojoties Visu svēto dienai, jau 28. oktobra vakarā Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē bija lūgšanu nakts “Tukšos vārdus aizvietoju ar lūgšanām”, ko organizēja topošās Katoļu Jaunatnes biedrības jaunieši. Pl. 20.00 Liepājas sv. Jāzepa katedrāles tornī tika atklāta izstāde “Ceļā kopā ar Jēzu”, kas būs atvērta visu novembri. Izstādē skatāmas fotogrāfijas un video materiāli par Katoļu Jaunatnes biedrības līdzšinējo darbību. Pl. 22.00 lūgšanu nakts darlībnieki varēja pievienoties slavēšanai jeb Dieva pielūgsmei, ko vadīja jaunieši, dziedot un spēlējot mūzikas instrumentus. Klātesošie varēja vērot arī jauniešu veidoto uzvedumu par laiku. Pusnaktī tika svinēta Svētā Mise, kurai sekoja draudzīgas sarunas un lūgšanas visas nakts garumā.

31. oktobra vakarā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē notika Visu svēto dienas vigīlija, kuras iesākumā lūgšanu vadīja kustība „Pro sanctitate”. Vakara turpinājumā bija Svētā Mise; pēc tās Dieva pielūgsmi vadīja dažādu kustību, kopienu un draudžu mūziķi. Stundu pirms pusnakts tika izdziedāta Rožukroņa lūgšana par kristiešu vienotību. Pusnaktī katedrālē tika svinēta Svētā Mise, kas ievadīja Visu Svēto dienu.

Savukārt Rīgas sv. Alberta baznīca 31. oktobrī tika rīkots Svēto dienas nomoda pasākums “Svētie uzvar”- lūgšanu vakars par visas pasaules kontinentiem. Pl. 18.00 notika dievkalpojums; pēc tam bija iespēja piedalīties mūziķu vadītā Dieva pielūgsmē, noskatīties video liecības un dažādu kopienu un kustību sagatavotus teatralizētus stāstus par svētajiem no visiem kontinentiem. Vakara turpinājumā ikviens dalībnieks varēja veltīt laiku lūgšanai jeb sarunai ar Dievu, uzticot Viņam savas vajadzības, kā arī lūdzoties par mieru pasaulē un cilvēkiem visos kontinentos.

Jau agrīnajos kristietības pirmsākumos ticīgie nakti pirms Svēto dienas pavadīja nomodā. Līdzīgi tas bija arī pirms Lieldienām un Ziemassvētkiem. Šajā naktī jeb vigīlijā notika sagatavošanās svētkiem ar lūgšanām, dziesmām un dievkalpojumiem.

1.novembri kā Visu svēto dienu iedibināja Gregors III, kurš bija pāvests no 731. līdz 741. gadam. 1.novembrī viņš konsekrēja kapelu Romā Sv. Pētera bazilikā, to veltot visiem svētajiem. 834.gadā pāvests Gregorijs IV izsludināja šos svētkus visā Baznīcā.

“Svētums gluži vienkārši ir Dieva dzīve un darbība caur mums. Tā nav greznība, bet mūsu pienākums,” reiz teica svētīgā māte Terēze, kura ļāva, lai Dievs mīl ikvienu ar viņas starpniecību. Arī šī gada 1. maijā par svētīgo pasludinātais Jānis Pāvils II bija vienkāršs un sirsnīgs attiecībās ar jebkuru sastapto cilvēku. Tāpat kā mātei Terēzei, arī pāvestam Jānim Pāvilam II piemita patiess prieks. “Es priecājos. Priecājieties līdz ar mani!” – ar šiem vārdiem Svētais tēvs arī šodien aicina mūsdienu cilvēku sekot viņa piemēram. Līdzīgi mēs varam mācīties arī no citu svēto dzīvēm.

Visu svēto dienai seko Mirušo piemiņas diena, ko katoliskā Baznīca 2. novembrī atzīmē jau kopš 11. gadsimta. Šajā dienā ticīgie, apmeklējot Svētās Mises un dodoties uz kapiem, lūdzas par mūžībā aizgājušajām dvēselēm. Lūgšanas par mirušajiem ir vissenākā kristīgā tradīcija. Katrā Svētajā Misē Baznīca lūdzas par ikvienu cilvēku, kas atstājis šo pasauli. Pieminot mūžībā aizgājušos, ticīgie lūdzas, lai Dievs stiprina viņu ticību Kristum, kas ir augšāmcelšanās, un cerību, ka arī mirušie sasniegs augšāmcelšanos.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti