Now Reading
Iznācis reliģiski zinātniskā žurnāla „Terra Mariana” trešais numurs

Iznācis reliģiski zinātniskā žurnāla „Terra Mariana” trešais numurs

Klajā nācis ikgadējais reliģiski zinātniskais žurnāls „Terra Mariana”, kas ir Laterāna Pontifikālo filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) un Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta (RARZI) izdevums. Trešais „Terra Mariana” numurs atšķirībā no pirmajiem diviem, kas bija veltīti ekumeniski teoloģiskām konferencēm, ir rakstu krājums vārda vistiešākajā nozīmē, jo ietver rakstus par dažādām tēmām.

„Ar šo numuru īstenojies kādreizējā žurnāla „Ejiet un māciet” uzstādījums un abu Laterāna Institūtu RTI un RARZI mērķis: piedāvāt lasītājiem kvalitatīvus zinātniskus rakstus par daudzpusīgiem aspektiem kristīgā un sabiedrības dzīvē,” atzīst „Terra Mariana” galvenais redaktors pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol.

Jaunais „Terra Mariana” numurs piedāvā rakstus dažādās zinātnes nozarēs – teoloģijā, reliģijzinātnē, filozofijā un psiholoģijā. Lai lasītājam palīdzētu orientēties plašajā zinātnes laukā, pie katra raksta ir norāde ar attiecīgās nozares nosaukumu: piemēram, „eklezioloģija”, „teoloģijas antropoloģija”, „Baznīcas sociālā mācība” u.c.

Divi no žurnālā ietvertajiem rakstiem pārstāv psiholoģijas nozari: Ineses Lietavietes, Mag. psych., raksts attīstības psiholoģijā „Attīstība, kas nebeidzas: personības izaugsmi veicinošas pieredzes analīze” un Ingrīdas Trups-Kalnes, Dr. psych., raksts kognitīvajā psiholoģijā „Morālās spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes mijsakarību psiholoģiskie aspekti”, kas ir fragments no autores šogad aizstāvētā promocijas darba.

Pr. Andra Priedes, Dr. hist. eccl., raksts Baznīcas vēsturē „Tuvākmīlestības imperatīvs vēlo viduslaiku Baznīcas vēsturē” palīdz saprast, kā agrāk cilvēki īstenoja tuvākmīlestību un mācīties no vēsturiskās pieredzes šodien. Žēlsirdības tēmu aktualizē Baibas Brūderes, Dr. theol., raksts „Iepazīt Dieva žēlsirdību un kļūt žēlsirdīgiem: iespēja, aicinājums vai izaicinājums? Svētās Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga pieredze”. Šo abu rakstu pamatā ir autoru sacītie referāti III Starptautiskajā ekumeniski teoloģiskajā konferencē „Tas ir jaunas žēlsirdības laiks”, ko pērn 25. – 26. novembrī organizēja RARZI un RTI sadarbībā ar Lutera Akadēmiju.

Reliģijzinātni žurnālā pārstāv Elizabetes Taivānes, Dr. theol., raksts „Starptautiskā kristīgās meditācijas kopiena: tradicionālās kristietības transformācija”. Autore piedāvā zinātnisku skatījumu uz aktuālu tēmu – tradicionālās kristīgās mācības un reliģiskās prakses transformāciju kristīgās meditācijas kontekstā.

Žurnāla redkolēģijas locekle Māra Kiope, Dr. phil., Artūra Logina rakstu „Dievs – pierādījums un varbūtība” vērtē kā „pilnīgu avangardu filozofijā”. Raksta anotācijā autors raksta: „Šī raksta galvenais jautājums, vai iespējams pierādīt Dieva esamību, var šķist naivs, atspēkots vai pat neatbildams. Taču, pretēji skeptiskajām un pesimistiskajām jaunlaiku atbildēm, šī raksta galvenā tēze ir, ka Dieva esamība ir pierādāma, ja ar pierādījumu tiek saprasts induktīvs, veiksmīgs, mūsdienu varbūtības teorijā balstīts arguments.”

Izpildredaktore Ingrīda Puce ir gandarīta, ka, publicējot itāļu sociālās ētikas un politikas filozofijas profesora Antonio Marias Badžo rakstu Baznīcas sociālajā mācībā „”Caritas in veritate” un kompleksitātes domāšana”, ir izdevies īstenot vēlmi žurnālā ietvert kvalitatīvu augsta līmeņa ārvalstu autora rakstu. „Tā ir vērtīga publikācija, kas varētu interesēt ne tikai teologus un kristiešus, jo vairāk zinot to interesi, kuru A. M. Badžo lasītā lekcija šoziem izraisīja Rīgā,” atzīst I. Puce.

Vēl bez iepriekš minētajiem žurnālā ir lasāms pr. Paula Kļaviņa, Dr. theol., raksts eklezioloģijā „Kalpojums in persona Christi”, Annijas Veitneres, Bc. rel., raksts „Euharistijas notikuma mistagoģija – jauns ceļš Kunga reālās klatbūtnes izpratnē”, māsas Sofijas (Irēnas Ošmjanskas), Mg. theol., raksts teoloģijas antropoloģijā „Filiācijas žēlastības īstenošana kristieša morāliskajā dzīvē t. Anzelma Gondeka OCD darbos”, Agneses Mariannas Miķelsones, Mag.geol., Bc.sc.rel., raksts trinitārajā teoloģijā „Kenoze un perikorēze Trīsvienības noslēpuma kontekstā”, RTI studenta Rodiona Doļas raksts garīgajā teoloģijā „Skatīšanās spogulī (1 Kor 13, 12 un 2 Kor 3,18) saiknē ar kontemplatīvo lūgšanu” un raksti filozofijā – Žanetes Narkēvičas, Dr. phil., raksts „Draudzība svētā Akvīnas Toma dzīvē un mācībā”, Vsevoloda Kačana, Dr. phil., raksts “Psihofizioloģiska problēma cilvēkā un personības integritātes ideja”.

„Šoreiz izdevums ir par trešdaļu biezāks nekā iepriekš. Autori bija atsaucīgi, kas ir laba zīme tam, ka katoliskā inteliģence aug un ir materiāli, ko publicēt akadēmiski zinātniskā žurnālā,” secina I. Puce. „Terra Mariana” ir izvēlēts vizuāli askētisks noformējums, tādējādi uzsverot, ka tas ir akadēmisks žurnāls.

„Šis izdevums liecina par to, ka ticības pamatotais skatījums var ietiekties lielos sirds dziļumos un prāta plašumos. Cerams, ka šie raksti palīdzēs daudziem izvērtēt savas attiecības ar Dievu, Viņa Vārdu un Kristus Baznīcu,” atzīst galvenais redaktors pr. P. Kļaviņš.

Žurnālu „Terra Mariana” var iegādāties Rīgas Garīgā semināra grāmatu galdā Katoļu ielā 16 un RARZI birojā Klostera iela 4.

LRKB IC

 

Scroll To Top