Now Reading
Rekolekcijas ikdienā ar grāmatu “Aicinājums”

Rekolekcijas ikdienā ar grāmatu “Aicinājums”

Nesen atkārtoti izdota grāmata jeb Garīgo vingrinājumu ikdienā krājums “Aicinājums”. “Aicinājums” ir labs palīgs gan savu ikdienas dzīvi veidojot Dieva lielākam godam, gan pieņemot svarīgus lēmumus. Kādam šī grāmata palīdzēs apjaust un konkretizēt savu pamataicinājumu, citam savu īpašo jeb atsevišķo aicinājumu katrai dienai.

Grāmatiņas satura struktūra ir veidota saskaņā ar sv. Ignācija no Lojolas “Garīgajiem vingrinājumiem”. Tāpat kā cilvēka miesai ir nepieciešama vingrināšanās, lai to uzturētu labā formā, tāpat arī cilvēka dvēselei ir nepieciešama iekšēja garīga vingrināšanās. Garīgie vingrinājumi, līdzīgi kā fiziskie, prasa piepūli no to veicēja puses – nepieciešama apņemšanās un nodošanās savā darbīgajā ikdienā veltīt vismaz pusstundu lūgšanai, pārdomām, apcerei par tēmām, kuras tiek piedāvātas grāmatā. Šāda garīgā vingrināšanās rosina savā ikdienas dzīvē vairāk mīlēt Dievu, sevi pašu un tuvākos, kā arī veidot Dieva valstību – soli pa solim.

Garīgos vingrinājumus var veikt gan individuāli, gan lūgšanas grupā, reizi nedēļā tiekoties un daloties par piedzīvoto lūgšanas un apceres laikā, tomēr abos gadījumos nepieciešams garīgais pavadītājs, cilvēks ar nopietnu garīgo pieredzi – tas var būt priesteris, mūks, klostermāsa vai kāds no grupas.
Pieņemot lēmumu uzsākt rekolekcijas ikdienā, ir jāapņemas tās paveikt līdz galam, katru dienu lūgšanā pārdomājot piedāvāto tēmu, 33.nedēļu garumā. Lai vingrināšanās būtu saskanīga ar Baznīcas liturģiskā gada ritmu, vingrinājumus ir jāuzsāk 10 nedēļas pirms Ziemassvētkiem, kas palīdzēs dziļāk izdzīvot Atpestīšanas noslēpumu. Pārējos norādījumus par garīgo vingrināšanos atradīsiet grāmatā.
Novēlam izturību, pacietību un Svētā Gara vadību ikvienam vingrinājumu veicējam! Grāmatu var iegādāties katoļu grāmatu tirdzniecības vietās.

Grāmatas izdevēji

Scroll To Top