Ticības gada sākums

11. oktobrī sāksies „Ticības gads”, kas ilgs līdz 2013. gada 24. novembrim, Kristus Karaļa svētkiem. Ticības gads sāksies Vatikāna II koncila atklāšanas piecdesmitajā gadadienā, kā arī divdesmitajā gadadienā kopš Katoliskās Baznīcas katehisma publicēšanas.
Atklājot Ticības gadu, Latvijas katoļu baznīcās 11. oktobrī notiks svinīgi dievkalpojumi. Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē Ticības gada atklāšanai veltītu Svēto Misi pl. 19.00. svinēs V. Em. Jānis Kardināls Pujats. Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē dievkalpojumu pl. 12.00 vadīs V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps un Liepājas diecēzes Apustuliskais administrators Edvards Pavlovskis. Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē Ticības gada atklāšanai veltītu Svēto Misi pl. 12.00 celebrēs V.E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Ticības gada atklāšanas ceremoniju Vatikānā Svētā Pētera laukumā 11. oktobrī, pl. 10.00 (pēc Romas laika) vadīs pāvests Benedikts XVI. Ticības gada inaugurācijas ceremonija būs piesātināta ar simboliem, kas atgādinās par Vatikāna II koncilu. Tiks lasīti fragmenti no četrām koncila konstitūcijām, kas atspoguļos koncila darbu un atjaunotni Baznīcā. Tam sekos procesija, kas ļaus iztēloties 1962. gada 12. oktobri, kad tika atklāts Vatikāna II koncils. Procesijā ies visi bīskapi, kas kopā ar Svēto tēvu piedalīsies atklāšanas ceremonijā. Šo bīskapu vidū būs jaunajai evaņģelizācijai veltītās Bīskapu Sinodes dalībnieki, tostarp Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, un 14 Vatikāna II koncila tēvi, kas, neraugoties uz cienījamo vecumu, ir atbraukuši uz Romu. Procesijai sekos Dieva Vārda pagodināšana – žests, kas atsauc atmiņā nozīmīgu brīdi koncila darbā, kad svinīgo sesiju laikā Sv. Pētera bazilikā Svētie Raksti tika nesti procesijā un novietoti sanāksmes centrā, lai ikvienam atgādinātu, ka viņš kalpo Dieva Vārdam, kas ir Baznīcas darbības pamatā. Tiks izmantots tas pats lekcionārijs un tā pati Svēto Rakstu grāmata, kas koncila laikā.

Svētās Mises beigās būs vēl viena zīme, kas norādīs uz to, ka koncila mācība joprojām ir aktuāla un to vērta, lai to labāk iepazītu un studētu. Šī zīme atspoguļos to, ka pāvests Pāvils VI koncila beigās nodeva vēstījumus Dieva tautai. Šos pašus vēstījumus pāvests Benedikts XVI nodos vairākām cilvēku grupām: politiskajiem līderiem, zinātnes un filosofijas pasaules pārstāvjiem, māksliniekiem, sievietēm, strādniekiem, nabadzīgajiem, cietējiem un jauniešiem. Tā kā ar Ticības gadu tiek atzīmēta arī Katoliskās Baznīcas katehisma divdesmitgade, Svētais tēvs diviem katehētu pārstāvjiem pasniegs īpašu Katehisma izdevumu, kas izdots par godu Ticības gadam.

Apustuliskajā vēstulē „Porta fidei”, kas Vatikānā tika publicēta 2011. gada 11. oktobrī un ar kuru tika izsludināts „Ticības gads”, Benedikts XVI norāda uz nepieciešamību no jauna atklāt ticības ceļojumu tā, lai mēs arvien skaidrāk izstarotu prieku un entuziasmu par sastapšanos ar Kristu. Pāvests uzsver, ka Vatikāna II koncila dokumenti var kļūt par spēcīgiem Baznīcas atjaunotnes līdzekļiem un aicina ticīgos tos uztvert kā svarīgus un normatīvus Maģistērija tekstus un rūpēties, lai tie kļūst plaši zināmi. Šajā vēstulē pāvests atzīst, ka tieši Katehisms ir viens no vissvarīgākajiem Vatikāna II koncila augļiem un aicina Ticības gadā veltīt laiku, lai no jauna atklātu ticības pamatjautājumus, studējot Katehismu. Skaidrojot ticības būtību, Benedikts XVI uzsver, ka tā ir sastapšanās ar Dievu, kas vēlas iemājot cilvēka sirdī. Personīgo Dieva pieredzi cilvēks nevar ieslēgt sevī, – „ticība nozīmē iesaistīšanos un publiski sniegtu liecību”. Svētā Gara dāvana ir tā, kas „cilvēku dara spējīgu doties misijā un stiprina liecību, darot mūs drosmīgus”. Svētais tēvs aicina arī „stiprināt žēlsirdības liecību”, dāvājot no Jēzus saņemto mīlestību „vismazākajiem brāļiem” (Mt 25, 40).

LRKB IC/ news.va

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti