Now Reading
“Caritas Latvija” atsāk brīvprātīgo apmācības seminārus

“Caritas Latvija” atsāk brīvprātīgo apmācības seminārus

Š. g. novembrī “Caritas Latvija” atsāk brīvprātīgo apmācības seminārus, kas notiks reizi mēnesī līdz 2013. gada maijam, un aicina uz tiem ikvienu, kas vēlas iesaistīties žēlsirdības darbu kalpojumā draudzē vai ārpus tās. Pirmais apmācību seminārs notiks 24. novembrī, pl. 11.00, Rīgā, Klostera ielā 4.

Paredzēts, ka brīvprātīgo apmācības semināru atklās V. Em. Jānis Kardināls Pujats ar uzrunu un svētību dalībniekiem.

Tēmas „Baznīcas sociālā mācība” ietvaros semināra pirmajā daļā lektore Ilze Vērdiņa, Bc Theol., iepazīstinās ar nodibinājumu „Caritas Latvija” kā ekleziālu institūciju, tā darbības mērķi, pamatelementiem un vēsturi. Lektore arī sniegs nelielu ieskatu līdzšinējā darbībā Latvijas draudzēs.

Savukārt tēmas „Saskarsmes psiholoģija” ietvaros lektore: m. Inese Ieva Lietaviete, Mag. Psih., aplūkos komunikācijas pamatiemaņas un skaidros, kā iespējams sadzirdēt arī to, ko otrs nepasaka. Lekcijai sekos diskusija un darbs grupās.

24. novembra brīvprātīgo apmācības semināram var pieteikties līdz 20. novembrim pa e-pastu caritaslatvia@gmail.com vai tālruni 26709266.

Šie semināri ir domāti gan jaunajiem brīvprātīgajiem, kas vēlas iesaistīties „Caritas” kustībā, gan selektīvi arī tiem, kuri ir izgājuši iepriekšējo apmācību ciklu, bet, iespējams, nav apmeklējuši kādu noteiktu semināru.

www.caritaslatvija.lv, LRKB IC

Scroll To Top