Ticības padziļināšanas programma Salaspilī un Alūksnē

Ceturtajā gavēņa sestdienā, 16. martā, Salaspils Rožukroņa Karalienes draudzē notika jau par tradīciju kļuvušās Ticības padziļināšanas programmas (TPP) tikšanās. Šīs tikšanās Ticības gada ietvaros tiek rīkotas dažādās Latvijas draudzēs un šī bija pirmā reize, kad pēc prāvesta Gaita Dubulta ielūguma Rīgas Garīgā semināra audzēkņi TPP ietvaros viesojās viesmīlīgajā Salaspils draudzē.

Pasākums iesākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju, lai Kristus klātbūtne darītu auglīgu šo iedziļināšanos dažādos lūgšanas dzīves aspektos, kurus lekcijā un prezentācijā atspoguļoja seminārists Aivars Līcis. Seminārists Aivars pastāstīja, kas ir lūgšana un kā par lūgšanu un lūgšanas dzīvi ir rakstījuši Baznīcas tēvi un svētie. Tāpat stāstīja par to, kādēļ ir nepieciešama lūgšana, skaidroja dažādas lūgšanas formas, kā arī minēja šķēršļus, kuri var traucēt lūgšanu dzīvē.

Draudzes locekļi tika aicināti pulcēties mazajās grupās, lai dalītos ar savu lūgšanu dzīvēs pieredzi un to, kas viņus ir uzrunājis lekcijās laikā. Mazajās grupās valdīja sirsnības un atklātības atmosfēra, kura liecināja par auglīgo Adorācijas un lekcijas laiku. Pasākuma kulminācija bija Svētā Mise, kuru celebrēja draudzes prāvests G. Dubults.
Pasākums noslēdzās ar kopīgu agapi draudzes mājā. Tās laikā prāvests G. Dubults dalījās ar semināristiem savā priestera dzīves un kalpojuma pieredzē, kura ir īpaši vērtīga nākamajiem garīdzniekiem.
Paldies Salaspils draudzei un tās prāvestam par iespēju apmeklēt Salaspili, par izrādīto atsaucību un sirsnīgo uzņemšanu!
Attēlos: 1. Seminārists Aivars Līcis stāsta par lūgšanu; 2. Viesmīlīgā Salaspils draudze; 3., 4., 5. Mazākās grupiņas semināristi kopā ar draudzes locekļiem pārrunā lekcijā dzirdēto un dalās savā personīgajā lūgšanu pieredzē.  

Savukārt 17. martā TPP iesaistītā semināristu grupa devās uz Alūksnes sv. Bonifācija baznīcu. Iesākumā notika adorācija, tai sekoja Svētā Mise, kuru svinēja pr. Andrejs Trapučka.

Pēc dievkalpojuma klātesošos uzrunāja seminārists Māris Veliks par tēmu „Euharistija”. Saistoši un dedzīgi, ar patiesu aizrautību un spilgtiem piemēriem viņš stāstīja par pašu dārgāko, kas ticīgajiem ir pieejams – Jēzu Euharistijas Sakramentā. Vispirms par mielasta, tad upura nozīmi Sv. Rakstu ietvaros, visbeidzot Jēzus reālo klātbūtni zem maizes un vīna zīmēm.

Pēc uzrunas notika dalīšanās grupiņās un kerigmas pasludināšana. Ticīgie ar prieku liecināja par Dieva mīlestības pieredzi savā dzīvē.

Pateicība pr. Vjačeslavam Bogdanovam par iniciatīvu šīs TPP norisei Alūksnē.

Attēlos: 1. Seminārists Māriks Veliks stāsta par Euharistiju; 2. Alūksnes draudze klausās seminārista lekciju; 3., 4. Draudzes locekļi, sadalījušies mazajās grupās, pārrunā dzirdēto; 5. Uz tikšanos bija sapulcējusies pilna baznīca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstu sagatavoja semināristi Filips Davidovičs un Valters Vārpsalietis. Foto no Rīgas Garīgā semināra arhīva.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti