“Caritas Latvija” iesaistās kampaņā par bada novēršanu pasaulē

Organizācija “Caritas Latvija” pievienojusies vispasaules kampaņai “One Human Family, Food for all” (Viena cilvēku ģimene, pārtika visiem), kuru rīko starptautiskā organizācija “Caritas Internationalis”, aicinot 164 Caritas organizācijas visā pasaulē, kā arī citas organizācijas un cilvēkus pievienoties iniciatīvai. Pievienojoties kampaņai, “Caritas Latvija” aicina ziedot zupas virtuvēm Latvijā, kurās pārtiku ik nedēļu saņem daudzi trūkumcietēji.

Kampaņa sākās 10. decembrī, tas ir, Starptautiskajā cilvēktiesību dienā, tādā veidā pievēršot uzmanību tam, ka pietiekams pārtikas un dzeramā ūdens apjoms ir viena no cilvēka pamattiesībām. Tās galvenais mērķis ir sadarbības rezultātā panākt, lai līdz 2025. gadam pasaulē nebūtu nevienas vietas, kur cilvēki cieš badu. 

Caritas uzskata, ka bada pastāvēšana mūsdienu pasaulē ir skandaloza, jo, efektīvi saimniekojot, pārtikas pietiktu visiem. Pašlaik 850 miljoni zemeslodes iedzīvotāju nesaņem pietiekamu pārtikas daudzumu, bet trešdaļa no pasaulē saražotās pārtikas apjoma tiek izmesta atkritumos. Mateja evaņģēlijā (14:13-21) aprakstītā līdzība par piecām maizēm un divām zivīm māca, ka ar Dieva žēlastību un pašu ieguldīto darbu pietiek, lai bagātīgi pabarotu visus.

Situāciju var mainīt, darbojoties trijos līmeņos. Pirmkārt, kampaņa ir aicinājums katram no mums pārdomāt, kā izmantojam savā rīcībā esošo pārtiku, lai tā netiktu izniekota vai izsviesta. Jāņem vērā, ka katra bezatbildīga rīcība ietekmē cilvēkus, kuri cieš badu. Nacionālā līmenī kampaņas rīkotāji aicina vietējās Caritas organizācijas iesaistīties, lai valsts līmenī risinātu jautājumus, kas saistīti ar pārtiku un badu. Starptautiskā līmenī Caritas plāno izveidot likumprojektu, nosakot tajā tiesības uz pārtiku ikvienam, kuru pēc tam nacionālās organizācijas varēs piedāvāt savām valdībām. Turklāt 2015. gada Apvienoto nāciju Ģenerālasamblejā Caritas plāno rīkot sesiju par tiesībām uz pārtiku.
“Caritas Latvija” aicina ziedot tām zupas virtuvēm, kuras, pateicoties vietējo draudžu Caritas grupu vai vietējo cilvēku iniciatīvai, Latvijā jau darbojas.
Saldū Caritas zupas virtuve darbību sāka 2009. gada 5. oktobrī. Virtuve darbojas 5 reizes nedēļā, ik reizi paēdinot 150 – 160 cilvēkus ar zupu un divām maizes šķēlēm. Reizi nedēļā ir otrais ēdiens. Svētkos ir maltītes ar koncertiem, priesteru un mācītāju piedalīšanos. Caritas brīvprātīgie uzrunā zupas virtuves apmeklētājus, palīdz risināt problēmas, apmeklē cilvēkus mājās. Ikdienā uz mājām ēdienu nogādā 11 cilvēkiem.
Mazsalacas draudzes Caritas grupas zupas virtuve darbojas no 2013. gada oktobra. To atbalsta fonds „Ziedot” un Mazsalacas novada dome, sadarbojoties ar Mazsalacas slimnīcu. Ziedotāju vidū ir SIA „Voldemārs”, lielveikals “Mego” un privātpersonas. Zupas virtuve darbojas trīs reizes nedēļā, vienā reizē pabarojot 20 cilvēkus. Zupas virtuvē darbojas algots pavārs un trīs brīvprātīgie. Ir vajadzība pēc lielāka finansiālā atbalsta, lai palīdzību varētu sniegt vairāk cilvēkiem, jo gribētāju ir vairāk. Ir nodoms nākotnē izveidot savu zupas virtuvi.
Krāslavas Caritas biedrības zupas virtuve darbojas no 1995. gada oktobra, ik sestdienu pabarojot 60 bērnus un 20 vecus cilvēkus un cilvēkus ar invaliditāti. Ir Ziemassvētku pasākumi, ekskursijas uz Aglonu. Izsniedz humāno palīdzību. Zupas virtuvi finansiāli atbalsta Krāslavas dome. Draudzē ir Sv. Vincenta altāris, pie kura var ziedot Caritas zupas virtuvei. Neregulāri atsevišķi ziedotāji sarūpē pārtiku, maizi. Krāslavieši būtu pateicīgi par dārzeņiem u.c. pārtikas produktiem.
Bebrenes zupas virtuve ir atvērta no 2010. gada novembra. Zupu izsniedz 2 reizes nedēļā līdz 15 cilvēkiem. Virtuvē darbojas deviņi brīvprātīgie. Nepieciešams finansiāls atbalsts un pārtika, kā arī trauki, termoss, salātu bļodas, krūzes, katli un pannas.
Daugavpils zupas virtuve sāka darbību 2011. gada 29. oktobrī. Darbojas sestdienās, paēdinot 40-56 cilvēkus, kopā darbojas 8 brīvprātīgie. Rudenī un pavasarī zupas virtuves apmeklētājiem notiek 3 dienu rekolekcijas. Zupas virtuvei nepieciešama finansiāla palīdzība.
„Caritas Latvija” aicina padomāt par saviem ēšanas paradumiem ikdienā ikvienu, kā arī iespēju robežās atbalstīt ar viselementārāko vajadzību – pārtiku – tos, kuriem ar rocību ir grūtāk. Tāpat var ziedot iepriekš minētajām zupas virtuvēm, pārskaitot līdzekļus uz nodibinājuma „Caritas Latvija” kontu ar norādi „[…] zupas virtuvei”, norādot konkrētu zupas virtuvi, kuru ir vēlme atbalstīt. Konta nr.: LV46HABA0551008657797.  
Ikviens var arī ziedot pārtiku, kas ātri nebojājas (miltus, putraimus, konservus, tēju, eļļu, u.c.) Caritas birojā – Katoļu ielā 14, Rīgā, sazvanoties pa tel. 20032459, vai arī pārtikas lādēm šādās Rīgas draudzēs: Sv. Jēkaba katedrālē, Vissv. Trīssvienības draudzē, Sv. Alberta draudzē un Sv. Franciska draudzē. Pārtikas iegādes mērķim var ziedot arī uz „Caritas Latvija” kontu.
Kampaņu “Food for All” atklāja pāvesta Franciska video ziņojums. Tajā viņš uzsvēra, ka mums jādalās, balstoties uz kristīgās labdarības principiem, lai apmierinātu cilvēku vajadzību pēc barības un dzeramā ūdens. Pāvests aicināja katru pasaules organizāciju, baznīcu un indivīdu pievērst uzmanību bada problēmai un savu iespēju robežās to risināt. Pāvesta video uzruna atrodama šeit: http://www.youtube.com/watch?v=MvC-k1ai71Q

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti