Katoli, nebīsties kļūt par digitālās pasaules pilsoni!

Šodien Katoliskā Baznīcā atzīmē svētā Franciska no Sales dienu. Svētais Francisks no Sales ir žurnālistu aizbildnis, tāpēc šai dienā Vatikāns publisko pāvesta vēstījumu Pasaules komunikāciju dienai, kura šogad tiks atzīmēta 1. jūnijā. 48. Pasaules Sociālās komunikācijas dienas vēstījumam pāvests Francisks izvēlējies tēmu: “Komunikācija autentiskas sastapšanās kultūras kalpojumam”.

Pāvests vēstījumā apliecina, ka internets ir Dieva dāvana. Tai pat laikā pastāv dažas problēmas, proti, informācijas ātrums pārsniedz mūsu domāšanas un spriešanas spēju, reizēm traucējot izteikties apdomīgi un korekti. Viedokļu dažādība, kas ir bagātība, var mūs novest pie noslēgšanās tādas informācijas rāmjos, kas atbilst tikai mūsu personīgajām gaidām un idejām vai noteiktām politiskām un ekonomiskām interesēm. Vide, kur notiek komunikācija, var mums palīdzēt augt vai arī var mūs dezorientēt. Tieksme uzturēt virtuālos kontaktus var beigties ar norobežošanos no sev tuviem cilvēkiem vai ar to atstumšanu, kuriem nav pieejas sociālajiem tīkliem. Šie ierobežojumi ir reāli, tomēr tie neattaisno sociālo mediju atmešanu. Tie drīzāk atgādina, ka komunikācija ir vairāk cilvēcisks nekā tehnoloģisks ieguvums – raksta pāvests.

Francisks mudina jauno tehnoloģiju lietotājus būt savaldīgiem un saglabāt mieru, atrast laiku klusumam, lai spētu ieklausīties, un būt pacietīgiem, lai saprastu citus. Viņš aicina novērtēt kristietības iedvesmotās cēlās vērtības – saskatīt cilvēkā personu, apzināties laulības un ģimenes cieņu, prast atšķirt reliģisko sfēru no politiskās, būt solidāriem un ņemt vērā cita labumu. Tie ir ieteikumi, kas mums palīdzēs arī digitālajā pasaulē būt aizvien cilvēcīgākiem un pieaugt savstarpējā sapratnē.

Lai atbildētu uz jautājumu, kā komunikācija var kalpot patiesai sastapšanās kultūrai, pāvests pievēršas Evaņģēlijā atrodamajam jautājumam: “Kas ir mans tuvākais?” (Lk 10, 29). Svētais tēvs rod atbildi līdzībā par Labo samarieti, kura māca, ka ir svarīgi kļūt par tuvāko otram cilvēkam.

Pāvests Francisks raksta: “Nepietiek vienkārši staigāt par digitālās pasaules “ceļiem” jeb vienkārši būt “online” režīmā, drīzāk šai pasaulē patiesi jāsatiekas ar citiem. Nevaram dzīvot vienatnē, ieslēgušies paši sevī. Mums jāmīl un jābūt mīlētiem. Mēs alkstam pēc maiguma. Ne jau komunikācijas stratēģijas nodrošina komunikācijas skaistumu, labumu un patiesumu. Mediju pasaule nedrīkst pagriezt muguru cilvēciskām rūpēm. Digitālais tīkls var kļūt par vietu, kas ir patiesas cilvēcības vieta. Tas nav tīkls, kuru veido cilvēki. Mediji tikai šķiet neitrāli, jo tikai tas, kurš komunicē ar visu savu būtību, var kļūt par atskaites punktu. Personiska iesaistīšanās ir paša komunikatora ticamības pamats. Tieši tādā veidā kristīgā liecība, pateicoties tīklam, var nonākt līdz perifērijām.”

Francisks aicina arī Baznīcu doties pasaules ceļos – tur, kur cilvēki dzīvo. Starp šiem ceļiem ir digitālie ceļi, uz kuriem atrodas daudz ievainotu cilvēku, kuri slāpst pēc pestīšanas un cerības. Pateicoties globālajam tīmeklim, kristīgā vēsts var aizsniegt “zemes robežas” (Apd 1, 8). Svētais tēvs mudina atvērt baznīcu durvis arī digitālajā vidē un palīdzēt mūsdienu cilvēkiem atklāt ticības un tikšanās ar Kristu skaistumu.

Noslēgumā pāvests aicina, lai mūs vada labā samarieša piemērs: “Lai mūsu komunikācija ir kā smaržīga eļļa citu ciešanām un labs vīns priekam. Lai nesam gaismu nevis ar specefektiem un trikiem, bet ar mīlestību un maigumu, ko sniedzam savam tuvākajam, ko satiekam ceļā ievainotu. Nebīstieties kļūt par digitālās pasaules pilsoņiem. Ir svarīgi, lai Baznīca būtu klātesoša un uzmanīga komunikācijas pasaulē, veidojot dialogu ar mūsdienu cilvēkiem un vadot viņus pretī Kristum. Baznīcai jābūt tādai, kas pavada un spēj iet kopā ar jebkuru.”

LRKB IC; Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti