Now Reading
Aicina pievienoties akcijai “Gaisma Latvijai”

Aicina pievienoties akcijai “Gaisma Latvijai”

Šogad jau otro reizi fonda “Baznīcu nakts” pārstāvji aicina Adventa laikā pievienoties akcijai “Gaisma Latvijai”, aizdedzinot savu dievnamu logos sveces un lūdzoties par mūsu valsti. Akcija norisinājās līdz Zvaigznes dienai, kad dievanmos notika arī īpaši koncerti un lūgšanu vakari. Akcijas ietvaros ikviena draudze tiek aicināta vienu reizi savā dievnamā sarīkot muzikālu lūgšanu vakaru ar aizlūgumiem par Latviju, tās ļaudīm, savu apkārtni un novadu.

Iniciatīvas idejas autori raksta: “Gaisma Latvijai iecere ir radusies, domājot par dievnamu Latvijas lauku ainavā. Tumšos ziemas vakaros baznīcu logos spīdošo gaismu var uzlūkot kā simbolu. Tā ir simbols Kristus gaismai, kas vada cilvēku. Vienlaikus logos degošā gaisma atgādina par latviešu tautas gara spēku, kas vadīja ceļā uz nacionālo atmodu un savas valsts izveidi. Tā ir gaisma, kas spīdēja no Brāļu draudzes saiešanas namiem Vidzemē 18. gadsimta vidū, gatavojot ceļu pirmajai atmodai; gaisma, kas pulcēja Latgales ļaudis dievnamos ticēt un saglabāt nacionālo pašapziņu; tā ir gaisma, kas spīdēja Rīgas Domā, sargājot barikādes ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu.”

Draudzes ir aicinātas pieteikt pasākumu savā baznīcā, aizpildot pieteikuma anketu un norādot lūgšanu vakara norises vietu www.baznicunakts.lv sadaļā „Gaisma Latvijai”, jo visi notikumi tiks apkopoti kopējā kartē, ko varēs apskatīt mājaslapā. Aktuālā informācija būs pieejama arī Baznīcu nakts sociālo tīklu kontos Facebook un Twitter. Mājaslapā no būs atrodami arī lūgšanu teksti un patstāvīgi izdrukājama afiša.

“Latvieši ir iesoļojuši jau otrajā gadu simtā, kopš savas neatkarīgas valsts pasludināšanas. Pateicība Dievam! Pateicība ļaudīm, kuri aizvadītajā Latvijas gadu simtā ir lūguši Dieva palīdzību un svētību mūsu Tēvzemei. Turpināsim lūgt par mūsu zemi un valsti, lai Dievs to sargā. Lai Svētais Gars palīdz mūsu kopīgajā radošajā darbā – celt un veidot Latviju, ar ticību un gudrību pastāvēt vieglos un grūtos laikos, dzīvot un dalīties ar mūsu kristīgi garīgo vertikāli. Latvija ir mūsu lūgšanu vērta,” uzsver “Baznīcu nakts” pārstāvji.

LRKB IC; Foto: Jurģis Klotiņš

Scroll To Top