“Laulāto Tikšanās” animatori tiekas Jelgavā

Ir aizritējis “Laulāto Tikšanās” Latvijas animatoru 15. kongress, kas norisinājās no 23. līdz 24. novembrim Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles draudzē Jelgavā. Kongresa laikā animatori dalījās par aizvadītajā gadā paveikto un pārrunāja nākamā gada aktivitātes. Ar savu klātbūtni, lūgšanām un viedumu animatorus stiprināja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, bīskaps Edvards Pavlovskis un bīskaps Viktors Stulpins, priesteris Juris Jalinskis, priesteris Agris Ruļuks, priesteris Arnis Vizbelis, kā arī tēvs Juris Krisūns OSPPE un tēvs Jānis Vīlaks OSPPE.

Šī gada kongress tika veltīts līderības tēmai. Ko nozīmē vienlaikus būt Jēzus māceklim un līderim savā ģimenē, kopienā, kustībā? Animatori dalījās pieredzē, kā viņi izdzīvo savu kalpošanu kopienā, kā iejūtas Jēzus mācekļa lomā un vai sajūt sevī līderi. Kustības harizma ir dialogs kā garīgais ceļš, kas dažkārt mēdz būt sāpīgs, jo mīlestībā jāspēj pieņemt patiesību par sevi, savu laulāto draugu, cilvēkiem mums apkārt. Atklāties otram bez maskām un ielaist citu cilvēku savā iekšējā pasaulē, pat ja tas ir laulātais draugs, nav viegli, jo bieži baidāmies, ka tiksim ievainoti vai nesaprasti. Kā Jēzus mācekļi sekojam Viņam un mācāmies uzklausīt, pieņemt un piedot, atdodot sevi visu. Augot garīgi, piedzīvojot garīgu briedumu un, pacietībā paskubinot viens otru, kļūstam par sekmīgākiem Jēzus mācekļiem.

Līderis ir paraugs un iedvesmotājs, taču, lai „izpildītu savu kalpošanu līdz galam”, ir vajadzīga Svētā Gara dāvāta drosme un lūgšana. Tomēr katrs var piedzīvot situāciju, kad jāuzņemas atbildība un jākļūst par līderi. Vairākkārt izskanēja jautājums, vai esam cienīgi Jēzus sekotāji? Vai esam cienīgi būt kustības animatori un līderi? Šaubas kliedēja gan bīskapu iedrošinājums, gan pašu secinājums: ja Dievs aicina, mums jāatsaucas, jo tikai darot varam garīgi pieaugt. „Nebaidieties!” Tāds bija garīgās kārtas vairākkārt izteiktais aicinājums. Bīskapi uzsvēra laju kustības lomu ģimeņu un laulības stiprināšanā gan Latvijas sabiedrībā, gan citviet pasaulē. „Nebaidieties!” Tieši caur mazajiem un vājajiem Dievs īsteno savus lielākos darbus un top pagodināts.

Kongress noritēja mīlestības pilnā gaisotnē. Atkalredzēšanās prieks un savstarpēji stiprinājuma vārdi kļuva par kustības animatoru ceļamaizi. Kongresa izskaņā tā dalībniekus iepriecināja Ēriks un Ivonda Vilsoni ar monoizrādi “Mana Magadāna”.

Māris Benķis un Līga Paula, Laulāto Tikšanās

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti