Kardināls P. Turksons sprediķos atgādina par žēlsirdīgās mīlestības nozīmi un Jēzu kā vienīgo Pestītāju

Šodien, 23. maijā, noslēdzās Vatikāna Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta kardināla Pītera K. A. Turksona vizīte Rīgā. Vakar vakarā kardināls svinēja Svēto Misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē sanākušajiem ticīgajiem, savukārt šorīt viņš apmeklēja Rīgas Katoļu Ģimnāziju, kur svinēja Svēto Misi un tikās ar skolas mācībspēkiem un skolēniem.

22. maija vakara dievkalpojumā, uzsākot sprediķi, kardināls P. Turksons atgādināja, ka ik reizi Svētie Raksti dievkalpojumā palīdz mums labāk saprast Kristus Miesas un Asiņu noslēpumu. Konkrētās dienas lasījums no Apustuļu darbiem ir par apustuliem, kuri “saprot, ka tiek aicināti sludināt Labo vēsti arī pagāniem. Daži uzstāja, ka pagāniem, kas vēlas sekot Jēzum, vispirms jāseko Mozum. Šī situācija liek mums uzdot jautājumu – vai pestīšana nāk no Jēzus vai Mozus”. Tālāk skaidrojot lasījumu, kardināls atgādināja, ka Apustuļu darbu 4. nodaļas 10. pantā ir skaidri teikts, ka ir tikai viens vārds, no kura nāk pestīšana. Un šis vārds ir Jēzus. Un nav neviena cita, kas to varētu izdarīt.

“Mēs varam tikt glābti tikai Jēzus vārdā. Tas nav Mozus vai Jānis [Kristītājs], kas mūs var glābt. […] Evaņģēlijā Jēzus saka: Es esmu īstais vīna koks un visi mani sekotāji ir šī koka zari. Jēzus arī saka: bez manis jūs neko nevarat izdarīt,” sacīja P. Turksons. Ja kāds sludina pestīšanu, tad to var darīt tikai Jēzus vārdā. “Mēs šodien esam aicināti pārdomāt, ka, būdami draudzes gani, priesteri, bīskapi, arī laji, mēs visi vispirms esam aicināti apzināties, ka Jēzus ir mūsu Glābējs. Tikai tad, kad esam iesakņojušies Viņā, varam Labo vēsti sludināt citiem.” Kardināls aicināja to vienmēr atcerēties, saņemot Svēto komūniju, jo tajā vienojamies ar Jēzu, lai nestu Viņu tālāk pasaulē.

Dievkalpojuma noslēgumā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pateicās P. Turksonam par vizīti, savukārt kardināls sacīja, ka katrs ceļojums ir lieliska iespēja piedzīvot Baznīcas universalitāti.

Šorīt, 23. maijā, kardināls svinēja Svēto Misi Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā. Uzrunājot bērnus un skolotājus, P. Turksons runāja par “caritas” nozīmi ikdienā. Sprediķa sākumā kardināls bērniem jautāja, vai viņi zina, kas ir Zbigņevs Stankevičs. Pēc tam viņš atgādināja, ka bīskapa sēdeklis atrodas Vecrīgā, un netālu no tā ir ēka ar uzrakstu “Caritas”. ““Caritas” nozīmē “mīlestība”. Tā ir ēka, kurā Baznīca dāvā mīlestību tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama,” stāstīja Turksons. Viņš arī atgādināja, ka Evaņģēlijā Jēzus runā par “caritas”, kad aicina savus mācekļus palikt Viņa mīlestībā. Kādā citā Rakstu vietā Viņš aicina mīlēt vienam otru, kā Viņš to ir darījis. “Ieraugot šo [caritas] uzrakstu, jums jāatceras, ka jums ir jādāvā otram mīlestība. Skolā mīlēt citam citu, mīlēt draugus, ko satiekat pēc skolas, bet “caritas” nozīmē mīlēt arī tos, kurus nepazītat,” žēlsirdīgās mīlestības nozīmi skaidroja P. Turksons. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja lūgties, lai mīlam ne tikai savus skolotājus, skolas biedrus un ģimenes locekļus, bet arī visus tos, kurus nepazīstam un kuri nepieder mūsu kristīgajai kopienai.

Noslēdzoties Svētajai Misei, kardināls izpildīja pirms dievkalpojuma doto solījumu un nodziedāja angļu valodā dziesmu.

 LRKB IC; Foto: Sandra Preisa

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti