Nāc studēt RARZI!

Pieteikties studijām 2020./2021. akadēmiskajā gadā dažādās studiju programmās aicina Laterāna Pontifikālās Universitātes Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI). Jaunajā akadēmiskajā gadā RARZI būs iespēja studēt vairākās akreditētā studiju virziena “Reliģija un teoloģija” studiju programmās.

Interesentiem būs iespēja pieteikties pamatstudijām, pēc kuru beigšanās absolventi iegūs humanitāro zinātņu bakalaura grādu reliģijā. Studiju ilgums ir trīs gadi un trīs mēneši. Pēc bakalaura grāda iegūšanas RARZI var turpināt arī augstākā līmeņa studijas, iegūstot profesionālo maģistra grādu reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs vai pastorālais konsultants. Abās programmās studiju ilgums ir divi gadi un seši mēneši.

RARZI tāpat piedāvā mūžizglītības iespēju, desmit mēnešu garumā, sākot no septembra līdz jūnijam, apgūt katoliskās teoloģijas pamatkursu, bet klausītāji un viesstudenti var izvēlēties pameklēt atsevišķus studiju kursus.

2019./2020. akadēmiskajā gadā RARZI studēja kopumā 61 students. Aizvadītā gada novembrī savus bakalaura darbus aizstāvēja četri studenti, tāpat 2019. gada otrajā pusē četri studenti ieguva maģistra grādu. Jūnijā bija paredzēta šī gada maģistra darbu aizstāvēšana, bet ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ, aizstāvēšana tiek pārcelta uz šī gada 8. oktobri. Noslēdzot šo mācību gadu, tika izsniegtas apliecības mūžizglītības kursa 12 studentiem.

Papildu informāciju par studiju iespējām, pieteikšanās anketas un uzņemšanas kārtību var atrast mājaslapā www.rarzi.lv. Pieteikšanās studijām notiks laikā no 25. līdz 29. augustam. Savukārt 29. augustā no pl. 10 notiks iestājpārrunas. Klausītāji varēs pieteikties 1. semestra nodarbībām līdz 4. septembrim.

RARZI jauno akadēmisko gadu sāks piektdien, 4. septembrī, pl. 16.30 ar Svēto Misi Rīgas Svētā Franciska baznīcā. Pēc dievkalpojuma diplomus saņems bakalaura studiju beidzēji, kas savus darbus aizstāvēja aizvadītā gada novembrī.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti