Prikulis Staņislavs

Prikulis Staņislavs foto
Prikulis Staņislavs
prāvests:
Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas draudze
Šķilbēnu Sāpju Dievmātes draudze
Tilžas Svētā Jāzepa draudze

Adrese: Liepu iela 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594
Telefons: +371 29839869
E-pasts: pr.stanislavs@inbox.lv
Ordinēts: 18.09.2005.