Petrovskis Viktors

Petrovskis Viktors foto
Petrovskis Viktors
Prāvests:
Dricānu Svēto Apustuļu Simeona un Judas draudze
Pilcenes (Piļcines) Svētā Antona draudze
Jaunstrūžānu kapela

Adrese: Parka iela 5, Barkava, Madonas nov., LV-4834
Telefons: +371 28277839
E-pasts: petrovskisv@inbox.lv
Ordinēts: 07.06.1998.