Rīgas arhibīskaps

Foto: Ojārs Jansons / LRKB IC

Zbigņevs Stankevičs
Adrese:
M.Pils ielā 2-1, Rīga, LV-1050
Tel.: + 371 67227266
Fakss: + 371 67820274
E-pasts: metropolitan@catholic.lv
Twitter: @arhibiskaps

Plašsaziņas līdzekļos:
2020 | 2019
2018 | 2017
2016 | 2015
2014 | 2013
2012 | 2011
2010

Arhibīskapa ģerbonis

Uz vairoga Svētais Gars, kurš nolaižas pār Terra Mariana (Māras zemi) un atjauno to, savukārt, Terra Mariana tiek upurēta nemitīgā Euharistijas upurī Dievam, ģerboņa centrālo asi veido Hostija (Jēzus Kristus), Svētais Gars, kurš pār to nolaižas un aiz vairoga arhibīskapa dubultkrusts (Dievs Tēvs), krusts veidots stilizējot Jeruzālemes krustu (saknes no Apsolītās zemes), kā arī Marijas aizbildniecībai veltītā zeme – Latvija (Terra Mariana), krāsas – visas dievišķās personas zelta krāsā (dievišķā godība), Svētā Gara (baloža) fonā sarkanā krāsa (moceklības, šķīstīšanas un atjaunošanas krāsa), TM tajā pašā sarkanajā krāsā, TM fonā smilšu krāsa (Latvijas zeme, jūras smiltis), viss apkārtējais zaļā krāsā (arhibīskapu kanoniskā krāsa), zem vairoga palijs (trīs melni krusti uz baltas lentas) – īpašs varas un vienotības ar pāvestu simbols, ko pāvests pašrocīgi uzliek metropolītam uz pleciem, devīze – Kungs ir mans spēks (un mana drosme) (Izc 15, 2).

Arhibīskapa uzrunas