Kardināla Jāņa Pujata uzruna Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies! Ar tādiem vārdiem ticīgie sveicina cits citu Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Šis sveiciens ir it kā atskaņas no tās vēsts, kas zibenīgi izplatījās Jeruzalemē trešajā dienā pēc Kristus nāves. Ziņa par viņa augšāmcelšanos bija neapturama pēc tam, kad nesen krustā sistais bija apmeklējis savus mācekļus un sūtīja tos sludināt Evaņģēliju. “Mēs nevaram nerunāt par to, ko paši esam redzējuši un dzirdējuši”, tā lasām grāmatā Apustuļu Darbi (4,20). Cauri gadsimtiem šī vēsts turpina izplatīties, liecinot cilvēkiem par pārdabiskās pasaules realitāti un aicinot cilvēkus ticēt Dievam, dvēseles nemirstībai un mūžīgai dzīvei pie Dieva.

Kāda ir Evaņģēlija vadošā doma? Liekas, ka tā ir kodolīgi izteikta šajos Kristus vārdos: “Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību..” ( Matejs 6,33). Visiem cilvēkiem un it īpaši jauniešiem, kam gribas sakārtot savu vērtību sistēmu un sasniegt dzīvē kādu lielu mērķi, bet vēl nav izdevies rast gandarījumu par līdzšinējām pūlēm, jājautā, kāpēc viņi samērā maz interesējas par reliģiskām lietām un Dievu,kas taču ir visaugstākais un beidzamais dzīves mērķis? Ticība Dievam un mūžīgai dzīvei varētu daudzus paglābt no pesimisma. Varbūt viņiem ir greizi priekšstati par kristīgo reliģiju? No tā taču varētu izvairīties, ieskatoties kristīgās ticības pirmavotā – Evaņģēlijā. Gadskārtējo reizi svinot Kristus Augšāmcelšanās svētkus, novēlu visiem bagātīgu Dieva svētību, kas palīdz cilvēka sirdij plašāk atvērties Dieva patiesībai un mīlestībai.

2008.g. martā Kardināls Jānis Pujats

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti