Nākamās Pasaules Jauniešu dienas notiks 2011. gadā Madridē

“Un tagad ir pienācis brīdis teikt jums ardievas vai, drīzāk, “arrivederci” – uz redzēšanos! Pateicos jums visiem par piedalīšanos 2008. gada Pasaules Jauniešu dienu svinībās šeit, Sidnejā, un ceru jūs atkal redzēt pēc trīs gadiem. Nākamās Pasaules Jauniešu dienas notiks 2011. gadā Madridē, Spānijā. Līdz tam laikam, lūgsimies viens par otru un priecīgi liecināsim pasaulei par Jēzu Kristu. Lai Dievs jūs visus svētī” – vēlēja pāvests.

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI mudināja jauniešus stiprināt draudzību ar Dievu un vienmēr atcerēties, ka Kungs nekad mūs nepametīs. Pāvests skaidroja šīs lūgšanas dziļo nozīmi un skaistumu. Eņģelis, Dieva vārdā, aicināja Mariju uz pilnīgu sevis atdevi. Redzot viņas satraukumu, iedrošināja: „Nebīsties, Marija, Svētais Gars nāks pār tevi…”. Pāvests pasvītroja, ka Svētais Gars bija tas, kurš Marijai deva drosmi un spēku atbildēt Kunga aicinājumam un, kurš palīdzēja viņai izprast lielo noslēpumu. Pasludināšana ir centrālais brīdis Dieva un Viņa tautas attiecību vēsturē. Īstenojās jaunā un mūžīgā derība. Šajā brīdī, ko var dēvēt par laulību brīdi, Marija, Kunga priekšā, pārstāvēja visu cilvēci. Dievs, ar eņģeļa starpniecību, piedāvāja cilvēcei noslēgt laulības derību, un Marija, visu mūsu vārdā deva savu „jāvārdu”.

Pāvests atgādināja, ka vēlāk viņa sastapās ar daudzām grūtībām. Sevis atdeves ceļš nav viegls. Mūsu reālajā dzīvē ir citādāk nekā to parasti varam lasīt pasaku nobeigumā: „… un viņi dzīvoja laimīgi”. Tomēr mums jāpaliek uzticīgiem tam „jā” vārdam, ar kuru pieņēmām Kunga draudzības piedāvājumu – pasvītroja Benedikts XVI. Varam būt droši, ka Kungs nekad mūs neatstās. Ar savu Svēto Garu Viņš mūs atbalstīs. Pāvests aicināja jauniešus griezties pie Marijas un lūgt, lai viņa vada visās grūtības un palīdz būt vienmēr uzticīgiem draudzībai ar Dievu.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti