Portugāle: digitālās tehnikas izmantošana evaņģelizācijas darbā

“Digitālais Evaņģēlijs” – šādu tēmu izvēlējis Portugāles Baznīcas Sociālo komunikāciju nacionālais birojs gaidāmajām Sociālo komunikāciju dienām, kas tiks atzīmētas 25. un 26. septembrī. Bīskapu komisijas prezidents, atbildīgais par komunikācijām, bīsk. Manuels Klemente speciāli šim notikumam sagatavotā vēstulē paskaidroja, ka tikšanās mērķis ir palīdzēt kristīgo masu mēdiju darbiniekiem padziļināti iepazīties ar digitālajām tehnikām un to pielietojumu evaņģelizācijas darbā.

Digitālā sfēra mūsdienu sabiedrībā ieņem priviliģētu vietu, tāpēc arī kristiešiem jābūt tai atvērtiem un jāprot izmanot šīs jaunās perspektīvas – norāda bīskaps. Programmā paredzēts pārskats par radio un televīzijas darbu mūsdienu Portugālē, apaļā galda sarunas par tēmu: «Reliģijas tālāknodošana caur internetu», konference par ētikas normu ievērošanu internetā, kā arī vispārēja Baznīcas klātbūtnes elektroniskajā pasaulē analīze. Bīsk. Klemente atsaucas uz pāvesta vēstījumu šī gada Pasaules Sociālo komunikāciju dienā, kur norādīts, ka jaunie komunikācijas līdzekļi, sevišķi mobilie telefoni un internets, ienes lielas izmaiņas cilvēku attiecībās. Baznīca nedrīkst palikt stāvam malā. Tai jāizmanto šī izdevība, lai atveidotu no jauna vai, drīzāk, lai padarītu daudz redzamākas patiesības par cilvēku būtiskās raksturlīnijas.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti