Katehisma studiju izlaidums Brīvdabas muzejā

Jau no septembra Rīgas svētā Jēkaba katedrāles jaunieši un arī tie, kas sirdī jauni, ik ceturtdienu apmeklēja pr. Ilmāra Tolstova vadītās Katoliskās Baznīcas katehisma studijas. Šī gada laikā mums bija iespēja uzzināt vairāk par Dievu un dažādām Katoliskās Baznīcas pamatpatiesībām. Ilgstošā urbšanās cauri biezajai katehisma grāmatai noslēdzās 18. jūnijā Brīvdabas muzejā.

Kā jau Dieva bērni, pasākumu sākām ar Svēto Misi, kurā mums pievienojās arī Juglas un Berģu ticīgie, kā arī muzeja darbinieki. Mise tika svinēta Brīvdabas muzeja Latgales sētā Eleonorviles kapelā. Pēc Mises tika izsniegti sertifikati, kas ļauj „sludināt Baznīcas mācību līdz pat zemes robežam”. Kaut arī sertifikatus saņēma 11 cilvēki, kopumā bija apmēram 90 katehisma studētāju, kas bija atnākuši vismaz vienu reizi.

Slavēšanas noskaņās turpinājās arī dienas saviesīgā daļa, kur ikviens varēja dalīties atziņās un sajūtās, kuras iegūtas šī gada laikā. Mēs tikām lutināti ne vien ar skaisto apkārtni un jauko kompāniju, bet arī ar brīnišķīgajiem laikapstākļiem. Ir nedaudz skumji, ka uz vasaru jauniešu tikšanās tiek pārtrauktas, tomēr mierina doma, ka septembrī varēsim tikties atkal.

Kaut arī Katoliskās Baznīcas katehisms nav viegla lasāmviela un ne vienmēr bija vienkārši saprast tur rakstīto, studētāji sapratuši, ka tas nav domāts vienīgi priesteriem. Mēs katrs esam aicināts lasīt katehismu, lai vairāk saprastu Baznīcas struktūru un patiesības, kā arī tuvotos Dievam.

Maija Zepa, foto: Guna Sterinoviča.

 

Kāds ir ieguvums no katehisma studijām? Kāpēc ir vērts lasīt katehismu? – uz šiem jautājumiem atbildes sniedza daži studiju dalībnieki:

Anna: „Es nostiprināju zināšanas par katoliskās Baznīcas mācību, atklājot, ka tā ir ļoti vienota un kristocentriska. Domāju, ka šīs lekcijas mani nedaudz vairāk “aizdedzināja” par Kristu. Katehismu ir vērts lasīt, lai spētu atbildēt gan sev, gan citiem uz aktuāliem jautājumiem, kas parādās, vērīgāk paraugoties uz ikdienā apkārt notiekošo. Uzskatu, ka mūsdienās kristietis nevar ilgstoši izdzīvot, ja nedod ticības barību arī savam prātam.”

Vladislavs: “Pirmoreiz vārdu “katehisms” izdzirdēju bērnībā, kad gatavojos pirmai Svētajai komūnijai. Biju pārliecināts, ka “katehisms” ir maza grāmatiņa līdz brīdim, kad atnācu uz katehisma nodarbību pieaugušajiem. To pasniedza Daugavpils Jēzus sirds draudzes priesteris Dmitrijs. Šajā lekcijā mums divas stundas mums stāstīja tikai par 4. Dieva bausli! Sapratu, ka manas zināšanas ir ļoti virspusējas. Toreiz izlēmu, ka jāstudē katehisms. Tikai kur? Mācos un dzīvoju Rīgā, Daugavpilī esmu tikai svētkos. Ceturtdienas jauniešu Misē Jēkaba katedrālē, priesteris Ilmārs paziņoja, ka visi interesenti ir aicināti veselu mācību gadu studēt Lielo Katoļu katehismu. Izlēmu, ka noteikti aiziešu. Tā sākas manas mācības. Centos apmeklēt visas nodarbības. Katru lekciju klausījos ar lielu aizrautību. Visvairāk man patika tas, ka nodarbības ritēja brīvajā gaisotnē. Varēja uzdod jautājumu priesterim, ja kaut ko nesaprati. Homīlijas laikā tādas iespējas nav. Gada garumā dzirdēju daudzas atbildes uz “top” jautājumiem, kurus uzdod tie, kas nepraktizē kristīgu dzīvesveidu. Sapratu, ka studēt katehismu var tikai ar ticību. Tas nozīmē, ka ikdienā jāpraktizē kristīgs dzīvesveids. Paralēli jāatvel laiks lūgšanai un Svēto Rakstu lasīšanai. Milzīgs paldies visiem priesteriem un diakonam, kas palīdzēja mums iepazīties ar Romas Katoļu baznīcas bagātībam!”

Evita: „Atceros, ka kādreiz katehisms tiešām šķita tāda bieza, sarežģīta grāmata. Šajās studijās tas kļuva daudz saprotamāks, un nu jau varu arī pati kādu tēmu pārlasīt un saprast izlasīto. Studijas ir stiprinājušas manu ticību, ļaujot ieraudzīt Dievu, Baznīcu, ticības dzīvi dziļāk, arī pārbaudīt, vai mani uzskati ir saskaņā ar Baznīcas mācību, vai kaut kur nedzīvoju maldos. Protams, viss nav palicis atmiņā, bet tagad zinu, kas katehismā ir atrodams un kur vajadzības gadījumā varu meklēt vajadzīgo informāciju.”

Edgars: „Katehisma studijās guvu dziļāku izpratni par katoliskās ticības pamatiem, atkārtoju baušļus u.c. ticības pamatus. Uzzināju un izpratu arī daudz ko jaunu. Priesteris Ilmārs ļoti labi prata visu izskaidrot un atbildēt uz visdažādākajiem jautājumiem, arī tieši nesaistītiem ar katehisma studēšanu. Katehismu ir vērts lasīt, lai tiešām saprastu, kam mēs ticam, kāpēc mēs ticam, kas ir šīs ticības pamatā un ko mums un citiem tā dod. Vienatnē, protams, tas ir grūtāk, bet ja to dara divatā, trijatā vai bariņā, tad ir krietni vieglāk, – var diskutēt par neskaidrībām.”

Arnita: „Katehisma studijās ar katru reizi varēju atklāt ko jaunu. Lasīju katehismu arī ārpus nodarbībām, un caur to Dievs atklāja jaunus dziļumus. Gandrīz katrs teikums lika aizrauties elpai un palikt meditācijā. Īpaši iespiedies atmiņā un sirdī artikuls par mūsu aicinājumu uz svētlaimi. Ieguvums ir arī tāds, ka tagad priecājos atbildēt uz konfrontējošiem jautājumiem, jo varu izmantot uzkrātās zināšanas.

Liels paldies priesterim Ilmāram par to, ka viņš palīdzēja “atvērt” un iemīlēt šo katoliskās Baznīcas mācību, kas katram iedeva stabilu pamatu, uz kā turpināt celt savu ticības dzīvi, turklāt padarot to vēl dinamiskāku. Iesaku studēt katehismu ikvienam, kurš vēlas padziļināt savu ticību.”

Guntis: “Katehisma nodarbības ļoti lielā mērā man palīdzēja saprast svarīgus jautājumus. Pēc dažām sarunu tēmām mana attieksme pret konkrētām lietām izmainījās diezgan kardināli. Pateicoties nodarbībām, būtiski uzlabojās manas zināšanas par svarīgiem ticības jautājumiem. Uzskatu, ka šāda veida nodarbības vajadzētu organizēt arī turpmāk. Gribētu pateikt sirsnīgu paldies priesterim Ilmāram Tolstovam par ieguldīto darbu un jauko gaisotni, – arī humora deva nodarbību laikā bija tieši vietā! Liels paldies arī visiem, kas piedalījās!”

Līna: “Katehisma studijas – iedziļināšanās Baznīcas ticības patiesībās – bija tas, pēc kā ilgojos kopš sava pēdējā svētceļojuma uz Aglonu. Tagad esmu priecīga un gandarīta par to, ka tas izdevies!

Šo studiju laikā nebeidzu brīnīties, cik dziļa, daudzpusīga un strukturēta ir katoliskās Baznīcas ticība. Ieguvu daudz dziļāku skatījumu uz Baznīcas dzīvi un savu nozīmi tajā. Saprotamāki kļuva tādi jēdzieni kā liturģija, sakramenti, Tradīcija, kā arī dažādi svešvārdi – mistagoģija, rekapitulācija, parūzija, memoriale u.c. Apgūstot sadaļu “Cilvēka aicinājums – dzīve garā” vairāk izvērtēju sevi, savas attiecības ar cilvēkiem un Dievu; savukārt sadaļā par 10 Dieva baušļiem guvu atbildes uz vairākiem strīdīgiem jautājumiem, piemēram, zvērestu došana, mantisko vērtību nozīme, Baznīcas nostāja eitanāzijas, abortu, mākslīgās apaugļošanas jautājumos u.c.

Arī pats mācīšanās process bija īpašs un interesants. Studiju un darba dēļ katru ceturtdienu nevarēju būt klāt, tāpēc izmantoju iespēju katehismu apgūt neklātienē – klausījos lekciju audio ierakstus un gāju uz eksāmeniem. Pirms katra eksāmena 3-4 dienas dzīvoju ar “katehismu uz ausīm”, – klausījos to autobusā, ejot pa ielu, skrienot, braucot ar riteni, mājās – visur, kur un kad vien iespējams. Varētu šķist, ka mācīšanās process par tik dziļām un nopietnām tēmām ir sauss un garlaicīgs, taču ne šajā gadījumā – priestera stāstījuma veids, komentāri no pieredzes un aktīvāko dalībnieku diskusijas padarīja nodarbības ļoti dzīvīgas un pat jautras! Ik ceturtdienas tās bija kā mazas rekolekcijas, kurās saņēmām kā intelektuālu tā garīgu “barību”, lai stiprinātu savu ticību un ar pārliecību sludinātu to tālāk citiem.

Novēlu ikvienam izmantot iespēju, lai padziļinātu zināšanas Baznīcas ticības patiesībās! Turklāt arī arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs vienā no savām intervijām ir teicis: „Kristus nav aicinājis mūs būt lētticīgiem. Gluži otrādi, būt gudriem kā čūskas un vienkāršiem kā baloži. Savukārt apustulis Pāvils runā par to, ka Dievs mums ir devis nevis nedrošības un bailīguma garu, bet gan saprāta, skaidras domāšanas garu.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti