Zināt vairāk, izprast labāk un palīdzēt…

Katrā seminārā aicinām arī kādu no draudžu „Caritas” grupu pārstāvjiem pastāstīt par savu darbību. Šoreiz par Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzes „Caritas” darbību stāstīja Ināra Veinberga. Šāds organizēts žēlsirdības kalpojums draudzē ir kopš 2012. gada vasaras. Draudzes „Caritas” grupa apmeklē vientuļos pensionārus, vienu reizi mēnesī dala pārtikas pakas (draudzē ir pārtikas kaste), ir realizēja akciju „Skolas soma”. Draudzē ir iespējams saņemt mediķa un jurista konsultācijas. Draudzes „Caritas” grupa 12. janvārī organizēja Ziemassvētku pasākumu visiem tiem, kuriem tiek sniegta kāda palīdzība. Atsaucība bija liela un īpašs prieks bija par bērniem, kas aktīvi iesaistījās. Baznīcā viesus uzrunāja prāvests Edgars Cakuls un „Caritas” grupas koordinatore Valda Ozoliņa. Pēc tam draudzes telpās pasākumu vadīja aktrise Lidija Pupure, dziedāja un spēlēja Kaspars Putro. Pasākumā viesojās Ziemassvētku vecītis, kurš bērniem dalīja dāvanas un gāja ar viņiem rotaļās. Ināra ar prieku liecināja, ka uzticot pat vismazākās lietas Dieva vadībai un svētībai, viss izdodas.

Brīvprātīgo apmācības semināru turpināja lektore Ieva Lāss, Mg.soc., stāstot par tēmu „Kā palīdzēt? Kā palīdzētājam palikt veselam?”. Pirmo reizi „Caritas Latvija” rīkotajā seminārā uzstājās Līga Roķe, Mg.psich., kas darbojas sociāli karitatīvajā centrā „Betlēmes māja”. Viņa runāja par tēmu „Atkarības. Zināt vairāk, izprast labāk un palīdzēt…”. Šīs bija ļoti aktuālas tēmas. Par to liecināja daudzie dalībnieku jautājumi. Organizējot apmācības nākotnē, plānojam pie šīm tēmām atgriezties un tām veltīt vairāk laika.

Dažas semināra dalībnieku atziņas pēc semināra:

Rīgas domes Sociālā dienesta Bolderājas teritoriālā centra vadītājas Ievas Lāss lekcija man lika padomāt, kāpēc es kādam palīdzu, cik daudz manos palīdzēšanas centienos ir mīlestības un vai es ar savu rīcību sekmēju, vai varbūt kavēju otra cilvēka izaugsmi. Lektores minētais piemērs par kādu 40 gadus vecu vīrieti, kurš ir zaudējis darbu, bieži lieto alkoholu, strīdas ar sievu, cieš no veselības problēmām un nomāktības, uzskatāmi parādīja, ka nemaz nav viegli no pirmā acu uzmetiena pateikt, kur ir problēma. Vietā bija lektores vienkāršais atgādinājums vispirms pajautāt pašam cilvēkam, vai viņam palīdzība vispār ir vajadzīga un tieši kāda, kā arī pateikt, kā mēs varam un kā nevaram palīdzēt. Savukārt psiholoģes Līgas Roķes lekcijā par atkarībām un līdzatkarību īpaši vērtīgs šķita ieteikums, kā palīdzēt alkoholiķim vai citā atkarībā nonākušam cilvēkam – tuvinieku uzdevums ir nevis piesegt, bet konfrontēt šo cilvēku, ļaujot viņam apjaust savas rīcības sekas.” – Vita Briže

„Palīdzot mēs uzņemamies atbildību par otru cilvēku – tas lika pārdomāt visu dzīvi, analizēt savu rīcību, lai nepieļautu turpmāk agrāk pieļautās kļūdas. // Problēmu definēt ir grūti, nedrīkst pārsteigties ar secinājumiem, jo tas var novest pie „lāča pakalpojuma”. Nepareizi definējot problēmu, mēs sākam darboties aplamā virzienā un rezultāts ir negatīvs – cilvēks var noslēgties sevī, attālināties no Dieva un ieslīgt vēl dziļākās nepatikšanās. // Atkarībai ir dažādi veidi un līdzatkarība arī ir slimība. Seminārā ieguvu noderīgu informāciju par to, kā var palīdzēt.” – Alda Zaharāne

„Ne vienmēr tur, kur es saskatu problēmu, cilvēks redz problēmu. // Nav jēgas risināt problēmu tad, kad otrs nav tam gatavs. Jālūdz Dieva apredzība.” – Ilze Stieciņa

„Palīdzēt, bet nekļūt par glābēju. Glābšana nestimulē attīstību. Dažreiz jāgaida krīze, lai stimulētu cilvēku mainīties, apgūt jaunas prasmes. Tāpēc ne vienmēr ir jāpalīdz uzreiz.” – Evita Stilve

„Abas lekcijas bija ļoti saturīgas un pamācošas, sniedza praktisku informāciju. Ievas Lāss teiktais lika pārdomāt savu darbu, paanalizēt un izvērtēt, kur rīkojos pareizi un kur nē. Bieži vēlmē palīdzēt otram, aizmirstam par sevi. Klausoties lektorē, varēja just, ka daudz no teiktā balstā uz sociālo, psiholoģisko mācību, bet mums, kristiešiem, uz to visu jāskatās arī caur ticību, mūsu spēka un varēšanas avots ir Dievs.” – Ināra Veinberga

Nākamais „Caritas Latvija” brīvprātīgo apmācības seminārs notiks 23. februārī. Plašāka informācija www.caritaslatvija.lv.

Egita Volinska, „Caritas Latvija” biroja vadītāja

Fotogrāfijās: 1. Par Rīgas Vissv. Trīsvienības draudzes pieredzi stāsta Ināra Veinberga. 2. Uz semināru ieradušies daudzi brīvprātīgie. 3. Ieva Lāss pastāstīja par to, kā palīdzēt un palīdzot palikt veselam.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti