Tagad lasi
Ziedojums dzejas krājumam “Lai varētu es mājup doties”

Ziedojums dzejas krājumam “Lai varētu es mājup doties”

Biedrība “Iļģuciema sievietes” valde vēlas izdot brīvprātīgās cietuma kalpotājas Dainas Strelēvicas dzejas grāmatu “Lai varētu es mājup doties”, kas domāts kā veltījums Latvijai 100 gadu jubilejā. Dzeja tapusi Svēto Rakstu lasījumu iespaidā un stāsta par pašas autores garīgo izaugsmi, par kalpošanu Dievam un līdzcilvēkiem.
Varbūt kāds vēlas piedalīties grāmatiņas izdošanā, pretī saņemot pa eksemplāram.
Biedrība „Iļģuciema Sievietes”
adrese: Vienības Gatve 70-5/6, Rīga
Reģ.Nr. 40008071105
Banka: AS Swedbanka,
S.W.I.F.T HABA LV 22
Konts: LV64HABA 0551 0046 8318 9

<