Iznākusi Guntara Prāņa monogrāfija par gregoriskajiem dziedājumiem viduslaiku Rīgā

Apgāds “Neputns” ir izdevis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora profesora Guntara Prāņa monogrāfiju “Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā”, kas sniedz unikālu un plašāk nezināmu informāciju par gregorisko korāli 15. gadsimta Rīgā. Grāmatas atvēršanas svētki notiks otrdien, 4. decembrī, pl. 16 Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē. Tajā piedalīsies vokālā grupa “Schola Cantorum Riga” G. Prāņa vadībā.

Pētījuma pamatā ir G. Prāņa doktora disertācija, kā arī ilggadējs mūziķa un pedagoga praktiķa darbs ar gregorisko korāli. Monogrāfijā visaptveroši stāstīts par Latvijas profesionālās mūzikas pirmsākumiem viduslaiku Rīgas muzikālajās norisēs, kas cieši saistītas ar pasaules mūzikas vēsturē nozīmīgo repertuāru – gregoriskajiem dziedājumiem. Tas ir pirmais repertuārs, kas pilnībā dokumentēts rakstiski un tādējādi šodien tiek uzskatīts par profesionālās mūzikas sākumu Eiropā. Arī Latvijā senākā mūzikas vēstures liecība ir gregorisko dziedājumu pieraksti, kas atrodami Rīgas misālē (Missale Rigense), kura dokumentē dievkalpojumu dzīvi Rīgas Domā 15. gadsimta otrajā pusē, apliecinot, ka viduslaiku Rīgas kultūras norises ir bijušas cieši saistītas ar Eiropas mūzikas kultūras un reliģiskās dzīves apriti.

Viena no monogrāfijas recenzentēm Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatas nodaļas vadītāja Aija Taimiņa norāda: “Tā ir grāmata par grāmatu, bet vēl jo vairāk – par mūziku, par garīgo un laicīgo kultūru Rīgā. Rīgas misāle ir unikāls manuskripts, viduslaiku rudens jeb vēlo viduslaiku fenomens, kultūrvēsturiska un sakrāla relikvija, faktiski vienīgais autentiskais Rīgas baznīcas vēstures un liturģijas avots, kas saglabājies pēc reformācijas. Monogrāfija liecina par augstas kvalitātes pētnieka spējām un neatlaidīgu darbu, par komplicētu, bet ar pārsteidzošiem panākumiem rezultējušos mazzināmu avotu apzināšanas procesu. Tā sniedz iespēju reflektēt par kanona un spēles, par normētu likumu un radošā gara saspēli, par sekulārā un sakrālā, par individuālā, lokālā, neformālā izpausmēm Rīgas viduslaiku kultūrā.”

G. Prānis (1971) ir atskaņotājmākslinieks un diriģents, starptautiski atzīts muzikologs un senās mūzikas pētnieks. 2015. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvis doktora grādu. Papildinājis zināšanas senās mūzikas studijās Austrijā, Vācijā un Šveicē, kā arī vairākus mēnešus pavadot benediktīniešu klosteros. Senās mūzikas ansambļa “Schola Cantorum Riga” dibinātājs un vadītājs. No 2001. līdz 2017. gadam pildījis Rīgas Doma mūzikas direktora pienākumus. Kopš 2016. gada ir Mūzikas akadēmijas profesors, 2017.gadā ievēlēts par rektoru.

Grāmatas izdošanu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. To var iegādāties “Neptuna” galerijā Rīgā, Tērbatas ielā 49/51 un interneta viekalā www.neptuns.lv.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti