Vissv. Jaunavas Marijas divpadsmit zvaigžņu mazais kronītis

Sv. Jānis Evanģēlists redzēja ar divpadsmit zvaigznēm kronētu sievieti, tērptu saulē, ar mēnesi zem viņas kājām. Svēto Rakstu komentatori saka, ka šī sieviete ir Vissvētākā Jaunava Marija ar viņas kā Dieva Mātes privilēģiju. Tas bija cēlonis, lai taptu „Vissvētākās Jaunavas Marijas divpadsmit zvaigžņu mazais kronītis”, kuru sv. Jāzeps no Kalasantas, sv. Jans Berhmans un daudzi citi svētie bieži lūdzās. Lai šo lūgšanu padarītu pievilcīgāku, sv. Ludvigs no Montfortas katrai „Esi sveicināta” pievienoja pa vienam Jaunavas Marijas slavinājumam un invokāciju: „Priecājies, Jaunava Marija; tūkstoš reižu priecājies!” Šo lūgšanu sv. Ludvigs no Montfortas deva savām reliģiskajām kopienām (montfortiešu tēviem un Gudrības māsām) kā rīta lūgšanu. Viņš to ieteica arī citiem, kas ziedo sevi svētajai kalpošanai Jēzum caur Mariju.

1. Cildenuma kronītis
(Jaunavas Marijas, Dieva Mātes, viņas jaunavības, viņas šķīstības un viņas neskaitāmo tikumu godam)

1. Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Svētīga tu esi, Jaunava Marija, kas nēsāji Kungu, pasaules Radītāju; tu dzemdēji To, kas tevi radīja, un paliki vienmēr Jaunava.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

2. Esi sveicināta…
Ak, svētā un Bezvainīgā Jaunava, es nezinu, ar kādiem slavinājumiem lai tevi cildinu, jo tu savā miesā nēsāji To, ko debess un zeme nespēj aptvert.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

3. Esi sveicināta…
Tu esi visskaistākā, ak, Jaunava Marija, un tevī nav neviena traipa.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

4. Esi sveicināta…
Tavu tikumu, ak, Jaunava, ir vairāk kā zvaigžņu.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

2. Varas kronītis
(Jaunavas Marijas, Karalienes, viņas majestātes, viņas vispasaules vidutājas un valdīšanas varas godam)

5. Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods tev, ak, pasaules imperatore! Vadi mūs sev līdzi uz debesu svētlaimi!
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

6. Esi sveicināta…
Gods tev, ak, Kunga žēlastību krātuve! Ļauj mums dalīties tavās bagātībās.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

7. Esi sveicināta…
Gods tev, ak, vidutāja starp Dievu un cilvēkiem!
Lai caur tevi Visvarenais ir mums žēlīgs.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

8. Esi sveicināta…
Gods tev, kas iznīcini herēzijas un satriec dēmonus! Esi Tu mūs mīlošā ceļvede. 
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

3. Labestības kronītis
(Jaunavas Marijas žēlsirdības pret grēciniekiem, nabagiem, taisnīgajiem un mirstošajiem godam)

9. Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods tev, ak, grēcinieku patvērums! Aizlūdz Dievu par mums.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

10. Esi sveicināta…
Gods tev, ak, bāreņu Māte! Pievērs mums Visvarenā labvēlību.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

11. Esi sveicināta…
Gods tev, ak, taisnīgo iepriecinājums! Vadi mūs sev līdzi uz debesu svētlaimi.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!

12. Esi sveicināta…
Gods tev, kas esi vienmēr gatava mums palīdzēt dzīvē un nāvē! Ved mūs sev līdz uz debesu valstību.
Priecājies, Jaunava Marija;
tūkstoš reižu priecājies!
Gods lai ir Tēvam…
 
Lūgsimies! Esi sveicināta, Marija, Dieva Tēva Meita; Esi sveicināta, Marija, Dieva Dēla Māte; Esi sveicināta, Marija, Svētā Gara Līgava; Esi sveicināta, Marija, Vissvētākās Trīsvienības Svētnīca; Esi sveicināta, Marija, mana Kundze, mans dārgums, mans prieks, manas sirds Karaliene; mana Māte, mana dzīve, mana laime, mana dārgākā cerība, jā, mana sirds un mana dvēsele! Es esmu viss tavs un viss, kas man ir, ir tavs, ak, uzticīgā Jaunava, augstāk svētītā pār visām lietām! Lai tava dvēsele ir manī un gavilē Dievā! Uzliec sevi pati, ak, uzticīgā Jaunava, kā zīmogu uz manas sirds, lai tevī un caur tevi es tiktu atrasts uzticīgs Dievam. Pieņem mani, ak, Labsirdīgā Jaunava, starp tiem, kurus tu mīli un māci, kurus vadi, baro un sargā kā savus bērnus. Dāvā, lai mīlestības dēļ uz tevi es nicinātu visus pasaulīgos priekus un vienmēr turētos pie debesu priekiem, līdz caur Svēto Garu, tavu uzticīgo Līgavaini, un caur tevi, Viņa uzticīgo Līgavu, manī tiktu veidots Jēzus Kristus, tavs Dēls, Dieva Tēva godam. Āmen.
 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti