Aicinājums padziļināt ekumēnisma garīgumu

Romā sākās starptautisks simpozijs, kas veltīts svētīgās Marijas Elizabetes Heselblades nāves 50 gadu atcerei. Viņa ir Vissvētākā Pestītāja sv. Brigitas kongregācijas atjaunotāja. Piecu dienu ilgās tikšanās mērķis ir padziļināt tās harizmu un misiju mūsdienu izaicinājumu gaismā. Kongregācijas uzdevums ir kristiešu vienotības veicināšana. Māsas cenšas īstenot Vatikāna II koncila apstiprinātos ekumēnisma principus.

„Svētīgā Marija Elizabete Heselblade mums ir atstājusi bagātīgu ekumēnisma mantojumu, kuru cenšamies īstenot divos virzienos: caur lūgšanu un krustu. Tas ir garīgs un aktīvs ekumēnisms” – teica ģenerālpriekšniece, māte Tekla Familjietti. Kongregācijas dibinātājai ekumēnisms bija dziļa cieņa, mīlestība un solidaritāte pret nekatoļiem. Bija pārliecināta par ekumēnisma svarīgumu. Kongregācijas konstitūcijā viņa aicina savas garīgās meitas aktīvi iesaistīties atvērtības un mīlestības ekumēnisma darbā. Pati deva piemēru, īpaši kara gados, kad sniedza palīdzību ebrejiem un vajātajiem politiķiem, apdraudot ne tikai savu, bet arī pārējo māsu dzīvību”.

Šodien svētīgās Marijas Elizabetes Heselblades atjaunotās kongregācijas 650 māsas strādā 18 Eiropas, Āzijas un abu Amerikas kontinentu valstīs. Piecas māsas strādā arī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.

Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti