Ekumenisms

Vārds ‘ekumenisms’ apzīmē universālo, kopīgo un attiecas kā uz visu pasauli, tā arī uz katru atsevišķu personu. Ekumeniskais dialogs ir vienotības, izlīgšanas un atjaunotnes aicinājums. Šķelšanās ir pilnīgā pretrunā ar Kristus iedibināto kārtību un Baznīcas aicinājuma būtību. Tāpēc vēlēšanās atjaunot visu kristiešu vienību ir Kristus dāvana, Svētā Gara aicinājums un uzdevums katram kristietim.

Pāvests Francisks par ekumenismu ir teicis, ka “tas ir garīgs process, kas īstenojas paļāvīgā paklausībā Debesu Tēvam, Kristus gribas izpildē un Svētā Gara vadībā. Mūsdienās notiek izmaiņas arī ekumenisma procesā un attiecībās starp kristiešiem, jo dzīvojam sabiedrībā, kas aizvien mazāk uzskata Dievu par savu atskaites punktu. Mūsdienu kultūra attālinās no dzīvības transcendentās dimensijas. To varam novērot īpaši Eiropā. Tieši tādēļ ir nepieciešams, lai mēs, sniedzot liecību, koncentrētos uz galveno savā ticībā, proti, sludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Viņa Dēlā, Jēzū Kristū. Tādā veidā varēsim pieaugt savstarpējā komūnijā un vienotībā, veicinot garīgo ekumenismu, kas izriet tieši no mīlestības baušļa, ko Jēzus atstāja saviem mācekļiem”.

Latvijā, kur dažādu konfesiju kristieši dzīvo viens otram līdzās, ir vairākas izteiksmīgas cerības un kopējās sadarbības zīmes.

Vairāk informācijas varat uzzināt:

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

Ieskats ekumenisma vēsturē

Iniciatīvas Latvijā

Arhibīskaps kristiešu vienotības veicināšanas padomē

Kardināla Koha vizīte Latvijā, 19. – 23. maijs, 2013

Baznīcu Ekumeniskās Padomes prezidentu vēstījums 2005. gada Vasarsvētkos

Jānis Pāvils II Rīgas Domā, 1993. gada 8. septembris

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti