Ģimenes vērtības aizstāvot

Mūsuprāt, valdībai ir jāiegrožo šī ārzemnieku inspirētā akcija, kad saujiņa cilvēku ar apšaubāmu morāli tiecas uzspiest varas iestādēm, lai tās aprobē viņu perversos uzskatus. Pamats viņus noraidīt ir, jo neviens starptautisks cilvēktiesību dokuments homoseksuālismu neuzskata par minoritātes pazīmi, kas būtu aizsargājama. Ir svarīgi, lai netiktu pieņemts likumā viltīgais priekšlikums, ko izvirza praidisti, proti: starp minoritātēm ieskaitīt arī tā saukto “seksuālo orientāciju” un līdz ar to panākt tai likumīgo statusu.Ir jāatzīst, ka visi praida gājieni ir tikai ālēšanās, salīdzinot tos ar to ļaunumu, ja Ministru kabinets vai Saeima ar likuma spēku sāktu valsts mērogā aizstāvēt un propagandēt viņu idejas. Tas jau būtu īsts karagājiens pret savas tautas morāli, pret tās reliģiju un ģimenes vērtībām. Tieši uz to arī provocē praida rīkotāji, gadu pēc gada atjaunojot savas pretenzijas.

Tāpēc ir aktuāli šādi jautājumi:

Vispirms: Kādu nostāju valdība ieņems attiecībā uz praida rīkošanu Latvijā? Praida rīkotāji neiztiks bez saviem lozungiem vai provocējošām izdarībām. Un maz ticams, ka skatītāji ielas malā tikai mēmi noraudzīsies… Tā ir konfliktsituācija! Tāpēc ir labāk, ja provocējoša demonstrācija notiek slēgtā ierobežotā vietā – dārzā vai laukumā. To izlems drošības dienests. Bet tas nav problēmas risinājums ilgtermiņā!

Otrs ir galvenais jautājums: Kādu nostāju ieņems valdība pret visu šo problēmu savā likumdošanā? Tas ir pats svarīgākais! – Uz šo jautājumu nav grūti atbildēt: Valdība pieņems tādus likumus, kādus pieprasīs nevis ekstrēmisti, bet gan tauta. Bet valdībai ir jāredz tautas griba un nostāja šajās lietās.Viens veids, kā tauta var nepārprotami izteikt savu gribu, ir priekšā stāvošais tautas referendums, kuram varētu pievienot skaidri formulētu jautājumu: Vai tu atbalsti laulības starp viena un tā paša dzimuma personām? Jā vai nē? – Vai referendumā ir iespējams pievienot šo papildus jautājumu, tas jāizlemj juristiem. Domājams, ka Saeimai pašai ir tiesības izšķirt šo jautājumu, jo tas ir pietiekoši svarīgs tautas dzīvē.

Otrs veids, kā tauta var parādīt savu noraidošo nostāju pret morālo korupciju, ir šāds:Praida laikā (3.jūnijā) sarīkot Rīgas ielās tautas gājienu. Ja praidistu laukumā ālēsies kāds tūkstots seksuāli apsēsto, tad tautas gājienā Rīgā vajadzētu būt vismaz četrdesmit vai piecdesmit tūkstoši. Tāda proporcija gan valdībai, gan sabiedriskai domai dos pietiekamu pamatu atstāt seksuālo perversiju ārpus likuma. Domāju, ka arī Aglonas Dievmātes svētkos sakrālajā laukumā simts tūkstoši kā viens vīrs spēs apliecināt savu nostāju par labu normālai ģimenei. Atkarībā no situācijas varam izmantot to vai citu aptaujas variantu, lai atbalstītu valdības nostāju sargāt tradicionālās ģimenes vērtības pret homoseksuālistu izlaidībām. Starp citu, tuvākā laikā mēs Saeimas rīcībā nodosim vairāk nekā septiņpadsmit tūkstoš parakstu no cilvēkiem, kas lūdz Saeimu “nepieļaut nekādus likumprojektus, kas veicina homoseksuālismu vai paredz sodīt tos, uzstājas pret minēto netikumu”. Bez tam vēl 243 ārsti ir parakstījuši valdībai petīciju, kurā viņi izsaka savu profesionālo viedokli šai lietā. Lūk, ko lasām ārstu petīcijā: “Neviens netikums, amorāla rīcība vai noziedzīgs motīvs pats par sevi nevar tikt uzlūkots par normālas uzvedības variantu vai tīri medicīnisku fenomenu. Tomēr ilgstošākā periodā netikums spēj radīt personas slimīgu psiholoģisku vai fizisku atkarību…Apgalvojums, kurš homoseksualitāti sauc par normālas uzvedības pieļaujamu variantu vai kādu īpašu, iedzimtu slimību, neatbilst patiesībai…Par slimību jāatzīst šī netikuma izraisīto atkarību un no tās izrietošās perversās rīcības…Ir kategoriski nepieļaujami nelielas ļaužu grupas mēģinājumi popularizēt sabiedrībā amorālu uzvedību un, dezinformējot Likumdošanas institūcijas par homoseksualitātes būtību, ievazāt šo netikumu dažādās sabiedrības dzīves sfērās.

Es aicinu Valsts Prezidenti, Saeimu, Ministru kabinetu apturēt jebkuras likumdošanas iniciatīvas, kuras, balstoties uz nepatiesu informāciju, pieļauj homoseksualitātes – kā viennozīmīgi nosodāma netikuma izplatīšanos mūsu sabiedrības dzīvē”. Tādu aicinājumu ir parakstījuši 243 dažādu specialitāšu ārsti. Samērā nesen – atmodas laikā šādas problēmas nebija. Tātad pāris desmit gadu laikā daļa cilvēku ir stipri izmainījušies. Kāds ārsts presē to trāpīgi nosauc par “seksualizētu sabiedrību” (5.05.2007 Latvijas Avīze). Un viņš ironizē, ka tagad ne tikai personas, bet arī ikdienišķās lietas viņi sauc par seksīgām: drēbes, dīvānus, paklājus, mašīnas. Viss viņiem šķiet seksīgs. Un šis speciālists pareizi secina, ka “problēma jau neslēpjas cilvēka seksualitātē, bet gan galvā, pārliecībā”…Te var piebilst, ja cilvēka pārliecība ir bezdievīga, tad no seksuālās atkarības tikt vaļā ir maz cerību. Un nav brīnums, ka homoseksuālisti,pamanījuši sabiedrību gana seksualizētu, brauc virsū ar savām perversijām. Šādā laikā ticīgie nedrīkst pasīvi izturēties. Viņiem jābūt Dieva lieciniekiem, pietiekami aktīviem, lai savas kristīgās vērtības aizstāvēt izlaidīgās pasaules priekšā. Ne jau ar ieročiem, bet ar savu stāju! Ne tikai dievkalpojumos, bet arī civilā dzīvē! Visiem kristiešiem, kam ticība ir sirdslieta, un arī citiem, kam ģimene dārga, ir jābūt gataviem organizēti arī ielās iziet, ne jau nekārtības celt, bet gan ar savu disciplinēto stāju sniegt atbalstu valdībai, jo šajā ļoti svarīgajā morāles jautājumā valdība ir kristiešu pusē. No kristiešu stājas lielā mērā būs atkarīga arī likumdošana Saeimā.

Esiet informēti un sekojiet notikumiem līdzi!

Kardināls Jānis Pujats

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti