VI starpvalstu teorētiski praktiska konference „ Baznīca, ģimene un skola”

Konferences dalībniekus atklāšanā uzrunāja LPB metropolīts Aleksandrs, RKB kardināls J.Pujats, LELB arhibīskapa vietnieks P.Brūveris, IZM ministre B. Rivža, Integrācijas lietu ministrs O. Kastēns. Daudz labu vārdu tika veltīti darbam, ko kristīgās pedagoģijas laukā veic Latvijas Kristīgā akadēmija – valstiski un starptautiski akreditēta kristīga augstskola Latvijā.
Konferences pirmās darba dienas plenārsēdē tika nolasīti vairāki ziņojumi:
– „Garīgi tikumiskā kultūra kā jauna izglītojošā disciplīna” – referents priestermūks Kipriāns (Jaščenko), Maskavas Patriarhijas Mācību komisijas loceklis;
– „Baznīca mūsdienu brīvības izpratnes periodā” – garīdznieks Vladimirs Vigiļanskis, Maskavas Patriarhijas preses dienesta vadītājs;
– „Bērnu garīgi tikumiskā audzināšana interešu izglītības iestādēs” – virspriesteris Viktors Gurovs, bērnu un jauniešu centra „Novaja Korčeva” ģenerāldirektors (Tveras eparhija);
– „Tautas gudrība un krievu klasika – galvenie tikumisko vērtību glabātāji” – rakstnieks V. Krupins;
– “Garīgi tikumiskā audzināšana vēstures ieskatā” – O. Januškjavičene, Viļņas pedagoģiskās universitātes docente;
– „Teātris un bērni” – T. Beļeviča, Maskavas Krievu garīgā teātra „Glas” direktore;
– “Okultisms un tā sekas garīgajā un fiziskajā veselībā” – igumens Filips (Fiļipovs), Maskavas Patriarhijas Siktikvaras-Vorkutas eparhiālās pārvaldes sekretārs;
– „Pēcpadomju laiku stereotipi un simboli. Krīzes pārvarēšanas ceļi” – priesteris Igors Prekups, Maskavas Patriarhāta Igaunijas Pareizticīgās Baznīcas Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs;
– „Krievu tautas pasakas par mīlestību kā priekšstats par ideālu” – N. Krupina, žurnāla „Literatūra skolā” galvenā redaktore;
– „Teātris kā pareizticīgās kultūras pamatu sastāvdaļa”- N. Astahovs, garīgā teātra „Glas” galvenais režisors;
– „Dieva pasaules skaistums un bērnu garīgā pasaule” – A. Žarova, bērnu literāri-mākslinieciskās galerijas „Žarptica” direktore;
– “I. Šiškins kā krievu pareizticīgais gleznotājs” – rakstnieks Ļ. Astahovs.
Pirmā konferences diena noslēdzās ar Konakovo pilsētas radošo kolektīvu koncertu (centrs „Novaja Korčeva”).
Konferences OTRAJĀ DIENĀ 30. MAIJĀ notika arī saruna Latvijas Kristīgajā akadēmijā par kristīgā garīguma stāvokli mūsdienās.
Šī bija reta iespēja tikties ar cilvēkiem, kuru viedoklis tiek respektēts Pareizticīgajā baznīcā jautājumos, kas skar Baznīcas un sabiedrības, pedagoģijas, mākslas, literatūras un skolas attiecības. Bija aicināti visi – ne tikai studenti un LKrA pasniedzēji, bet visi interesenti (garīdznieki, pedagogi u.c.).
Plks.13 notika priestermūka Kipriāna (Jaščenko), Maskavas Patriarhijas Mācību komisijas locekļa, un O. Januškjavičenes, Viļņas pedagoģiskās universitātes docentes lekcija par pareizticīgo pedagoģiju.
Plks.15 igumena Filipa (Fiļipova), Maskavas Patriarhijas Siktikvaras-Vorkutas eparhiālās pārvaldes sekretāra, lekcija par aktuāliem jautājumiem medicīnā.
Par VI Starptautiskās konferences „Baznīca, ģimene un skola” otrās dienas spilgtu noslēgumu kļuva koncerts Maskavas namā.
Konferences pēdējā dienā, 31.maijā, notika N.S. Astahova un T.G.Beleviča meistarklase svētdienas skolu skolotājiem Pareizticīgajā Garīgajā seminārā. Vēlāk galerijā „Nellija” notika bērnu zīmējumu izstādes prezentācija un bērnu apbalvošana.
Konference noslēdzas ar tikšanos ar rakstnieku L.M. Aņisovu galerijā „Nellijā”.

Informāciju sagatavoja Kristīna Babrovska
foto: G.Dišlers

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti