Benedikts XVI kanonizēja 4 svētīgos

Dievs vienmēr atklāj savas pestījošās mīlestības plānu. Laikam piepildoties, Viņš atklājās savā Dēlā. Šodien to veic caur svētajiem. Vissvētās Trīsvienības svētkos, kanonizējot četrus svētīgos, Benedikts XVI runāja par Dieva mīlestību uz cilvēku. Jaunie svētie ir: maltiešu priesteris Džordžo Preka, poļu franciskāņu tēvs Sīmanis no Lipnicas, holandiešu pasionistu tēvs Kārlis no sv. Andreja Houbens un franču garīgā māsa Marija Eugēnija no Jēzus Milleret de Brou.

Kanonizācijas svinības notika sv. Pētera laukumā. Neraugoties uz spēcīgo lietu, liturģijā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku. Viesu vidū bija četru valstu prezidenti, ārlietu ministri un diplomātiskā korpusa pārstāvji. Kanonizāciju lietu kongregācijas prefekts kardināls Žozē Saraiva Martins nolasīja četru svētīgo īsu biogrāfiju un lūdza pāvestu pasludināt viņus par svētiem. Saskaņā ar Baznīcas tradīciju liturģijas laikā ticīgie nodziedāja Visu Svēto litāniju. Pēc tam Benedikts XVI nolasīja kanonizācijas formulu. Svētās Mises homilījā viņš norādīja uz jauno svēto dzīves gājumu.

Maltiešu priesteris Džordžo Preka nomira 1962. gadā. Savu dzīvi pilnībā veltīja evaņģelizācijas darbam. Nodibināja Kristīgās Mācības apvienību katehētu garīgajai formācijai.

„Viņš bija cilvēks ar dziļi mistisku un priesterisku dvēseli, kurš aizvien dziļāk iegrima mīlestībā uz Dievu, Jēzu, Mariju un svētajiem” – homīlijā teica pāvests. Atgādināja, ka priesteris Preka bieži atkārtoja: „Kungs Jēzu, cik daudz pateicības esmu Tev parādā! Pateicos, Dievs! Piedod man, Dievs!” Tā ir lūgšana kuru arī mēs varam bieži atkārtot. Lai svētais Džordžo Preka stiprina Baznīcu Maltā un visā pasaule, lai tā būtu Kristus, iemiesotā Dieva Vārda, gaisma un atbalss” – teica Benedikts XVI.

XV gadsimtā dzīvojošais franciskāņu tēvs sv. Sīmanis no Lipnicas žēlsirdīgo mīlestību smēla Euharistijā. Pašaizliedzīgi rūpējās par holēras slimniekiem. Šī slimība izdzēsa arī viņa dzīvību – atgādināja pāvests.

„Sīmanis no Lipnicas bija poļu zemes dēls un sv. Franciska no Asīzes garīguma sludinatājs. Dzīvoja vēsturiski tālā laikā. Taču viņš tieši šodien ir dots Baznīcai kā kristieša dzīves aktuāls piemērs, kas, Evaņģēlija gara iedvesmots, gatavs ziedot savu dzīvību par brāļiem – teica Svētais tēvs. „Šodien viņa aizbildniecībai novēlu visus tos, kuri cieš nabadzību, vientulību un sociālo netaisnību.”

Holandiešu pasionistu kongregācijas priesteris Kārlis no sv. Andreja Houbens ir Dieva mīlestības caurstrāvotas dzīves piemērs. Viņš dzīvoja XIX gadsimtā. Houbena pastorālais darbs Anglijā un Īrijā ieguva tādu slavu, ka pie viņa nāca ļaužu pūļi, lūdzot padomu un mierinājumu.

„Slimniekos un trūkumcietējos viņš atklāja krustā sistā Kristus seju, ko godināja visu savu dzīvi” – teica pāvests. – Bagātīgi smēla no dzīvības avota, kas izplūda no Pestītāja caurdurtās Sirds. Svētā Gara spēkā liecināja pasaulei par Dieva mīlestību. Tautas mīlētā priestera bērēs kongregācijas priekšnieks teica: „Ļaudis viņu jau ir pasludinājuši par svētu.”

Franču garīgā māsa Marija Eugēnija Milleret mums norāda uz vērtību, kāda kristieša dzīvē ir Euharistijai. Kristus pārveidota viņa savu dzīvi pilnībā veltīja bērnu un jauniešu audzināšanai. 1839. gadā nodibināja Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemtās māsu kongregāciju. Garīgos spēkus viņa smēla lūgšanā, darbību vienojot ar kontemplāciju – teica Svētais tēvs.

„Lai svētās Marijas Eugēnijas piemērs ir aicinājums mūsdienu cilvēkiem nodot jaunajai paaudzei tās vērtības, kas tai palīdzēs kļūt par stipriem, drosmīgiem un priekpilniem augšāmceltā Kristus lieciniekiem” – vēlēja Benedikts XVI. – Lai jaunieši nebaidās pieņemt garīgās un morālās vērtības un tās īstenot savā dzīvē.

Pāvests aicināja ticīgos sekot jauno svēto piemēram. Apsveicot kanonizācijas svinību dalībniekus, viņš uzsvēra, ka pirms 750. gadiem Boloņas senāts parakstīja likumu, ar kuru tika atcelta verdzība. Šajā sakarā pāvests aicināja ticīgos pārvarēt jaunus verdzības veidus, kādi sastopami mūsdienu modernajā kultūrā.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Adventa rekolekcijas

Rekolekcijas: “Dievs nevar būt par Tēvu nevienam, kam Baznīca nav par māti” (Sv. Ciprians). Kas ir Baznīca? Vai ārpus Baznīcas ir iespējama

Lasīt vairāk »