Marijas apskaidrošanās Šiluvā 400 g. jubileja

Jubilejas svinību Šiluvā 2008. g. 6.-15. septembrī programma.

PATEICĪBA PAR BRĪVĪBAS SVĒTKIEM
31. septembris, svētdiena
„Jūs pazīsiet patiesību un tā padarīs jūs brīvus”
(Jņ 8, 32)

Liturģiju vadīs Kauņas arhibīskapijas bīskapi un priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Raseiņu dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties Lietuvas garīgo semināru vadība, audzinātāji, pasniedzēji, kā arī audzēkņi un konsekrētās personas.

8:00 Lūgsim atgriešanās un grēku nožēlas žēlastību.
9:00 Pateiksimies Dievam par atgriešanās un Grēku Nožēlas sakramenta žēlastību.
10:00 Pateiksimies Dievam par priesteriem, klostera ļaudīm un ticīgo tautu, kas veidoja Lietuvas Baznīcu.
12:00 Pateiksimies Dievam par Euharistijas dāvanu.
18:00 Lūgsimies par priesteru garīgajiem semināriem – klēriķiem un viņu audzinātājiem.

 

JAUNIEŠU SVĒTKI
7. Septembris, svētdiena
„Jūs meklējat krustā sisto Jēzu no Nāzaretes.

Viņš ir augšāmcēlies…” (Mk 16, 6)

Liturģiju vadīs Kauņas arhibīskapijas bīskapi un priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Kauņas I dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties jaunieši, akadēmisko kopienu locekļi, tie, kuri pieņēmuši Iestiprināšanas sakramentu.

8:00 Lūgsimies par Svētā Gara dāvanām jauniešiem un viņu audzinātājiem.
9:00 Pateiksimies Svētajam Garam par piešķirtajām žēlastības dāvanām.
10:00 Lūgsimies par jauniešiem, kuri pieņēmuši iestiprināšanas sakramentu.
12:00 Lūgsimies par jauniešiem, akadēmisko kopienu locekļiem, viņu ģimenēm un Jāņa Pāvila II svētceļojumu organizētājiem.
16:00 lūgsimies par jaunajiem Lietuvas svētceļniekiem.
18:00 Lūgsimies žēlastību jauniem cilvēkiem, lai viņi atpazītu savu aicinājumu.

VISSV. J. MARIJAS DZIMŠANAS SVĒTKI
8. Septembris, pirmdiena

„Lūk, jaunava dzemdēs dēlu un viņa vārds būs Emanuels,
tas nozīmē: „Dievs ir ar mums” (Mt 1, 23)

Liturģiju vadīs Kaišadora bīskaps un priesteri.
Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Kauņas II dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties policijas un ugunsdrošības darbinieki, dzīvā rožukroņa, Marijas leģiona, kā arī dažādu citu lūgšanu grupu locekļi.

8:00 Lūgsimies žēlastību dzīvot patiesi godīgu dzīvi Dieva un cilvēku acīs.
9:00 Pateiksimies Vissv. J. Marijai par visām saņemtajām žēlastībām.
10:00 Lūgsimies par Dzīvā rožukroņa, Marijas leģiona un citiem lūgšanu grupu locekļiem.
12:00 Lūgsim Dieva žēlastību aicinātajiem kalpot par taisnību un nodrošināt cilvēku drošību.
16:00 Lūgsimies par ugunsdrošības darbiniekiem un viņu ģimenēm.
18:00 Lūgsimies žēlastību paklīdušajiem atgriezties uz pareizā dzīves ceļa.

LIETUVAS ARMIJAS SVĒTKI
9. septembris, otrdiena

„Dariet visu, ko jums liks” (Jņ 2, 5)

Liturģiju vada Šauļu bīskaps un priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdz Jonavas dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties karavīri, brīvprātīgie, partizāni,
strēlnieki, tāpat masu informācijas līdzekļu darbinieki, strādnieki, politiķi, vadošie un biznesmeņi.

8:00 Lūgsimies žēlastību, lai Lietuva vienmēr paliktu uzticīga Evaņģēlijam.
9:00 Pateiksimies Vissv. J. Marijai par viņas nepārtraukto gādību.
10:00 Lūgsim mieru un saticību pasaulei.
12:00 Lūgsim par Lietuvas kareivjiem, partizāniem, strēlniekiem un lūdzam Dieva gādību Tēvijai.
18:00 Lūgsim par Lietuvas politiķiem, valdību, biznesmeņiem, strādniekiem, zemniekiem, un masu informācijas līdzekļu darbiniekiem.

PRIESTERU UN KONSEKRĒTO PERSONU SVĒTKI
10. Septembris, trešdiena

„Jēzus teica mātei: „Sieviet, lūk, tavs dēls!'”
(Jņ 19, 26)

Liturģiju vadīs Panevežas bīskaps un priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Jurbarkas dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties priesteri, klostera ļaudis, konsekrētās personas, trešo ordeņu locekļi.

8:00 Lūgsim žēlastību paļauties Dieva žēlsirdībai.
9:00 Pateiksimies Dievam par mocekļu un svēto dzīves piemēriem.
10:00 Lūgsim par priesteru un klostera ļaužu uzticību savam aicinājumam.
12:00 Pateiksimies Dievam par priesteriskās kārtas aicinājuma žēlastību.
16:00 Pateiksimies par konsekrētajām personām un viņu dzīvi, kā arī par klosteru labdariem.
18:00 lūgsim aicinājumus uz priesterību un klostera dzīvi.

KATOLISKO KOPIENU SVĒTKI
11. Septembris, ceturtdiena

„Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda” (Lk 1, 38)

Liturģiju vada Telšu bīskaps un priesteri.
Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Ukmerges dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties draudžu, katoļu kopienu, organizāciju un institūtu locekļi.

8:00 Lūgsim žēlastību saprast kristieša aicinājumu un sludināt Labo Vēsti.
9:00 Pateiksimies Dievam par žēlastību kalpot Kristus Baznīcā.
10:00 Lūgsimies par draudžu pastorālo padomi un tās atjaunotni.
12:00 Lūgsimies par katoļu kopienu, organizāciju un institūciju garīgo atjaunotni un pilnīgu iesaistīšanos Baznīcas misijā.
18:00 Lūgsimies par kristiešu vienotību.

SLIMNIEKU UN MEDICĪNAS DARBINIEKU SVĒTKI
12. Septembris, piektdiena

„Nāciet pie manis visi, kas esat noskumuši”
(Mt 11, 28)

Liturģiju vadīs Vilkaviška bīskaps un priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Kauņas II dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties mediķi, slimnieku kopēji, slimie un invalīdi.

8:00 Lūgsim Vissv. J. Mariju iemācīt mūsu ciešanas upurēt Kristum.
9:00 Pateiksimies Dievam par Slimnieku sakramenta sniedzamām žēlastībām.
10:00 Lūgsim žēlastību, lai mums nekad netrūktu cerības.
12:00 Lūgsimies par ārstiem, slimnieku kopējiem un visiem medicīnas darbiniekiem.
16:00 Lūgsimies par slimajiem, invalīdiem un cilvēkiem, kuri izcieš garīgas sāpes.
18:00 Lūgsimies par tiem, kuri cieš no dažāda rakstura atkarībām, kā arī par viņu ģimenēm.

ĢIMEŅU SVĒTKI
13. septembris, sestdiena

„Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības un attēla, <…>
vīrieti un sievieti, radīja tos ” (Pr 1, 27)

Liturģiju vadīs Viļņas arhibīskapijas bīskapi un priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Kedaiņu dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicinātas piedalīties ģimenes, bērni, kuri pieņēmuši Pirmo Sv. Komūniju, kultūras un izglītības darbinieki.

8:00 Lūgsim drosmi vecākiem audzināt kuplas ģimenes.
9:00 Pateiksimies Dievam par dzīvības dāvanu.
10:00 Lūgsim Dieva žēlastību ģimenēm, īpaši tām, kuras izdzīvo grūtības.
12:00 Lūgsim par ģimenēm un bērniem, kuri pieņēmuši Pirmo Sv. Komūniju.
16:00 Lūgsim par skolotājiem, izglītības un kultūras darbiniekiem.
18:00 Lūgsim par ģimenēm, kuras gaida piedzimstam bērniņu.

VISSV. J. MARIJAS APSKAIDROŠANĀS ŠILUVĀ JUBILEJAS SVĒTKI
KRUSTA PAAUGSTINĀŠANAS SVĒTKI
14. Septembris, svētdiena

Mūžīgi mūžos, lai tiek slavēts Dieva Dēls!

Liturģiju vadīs Pāvesta legāts, Lietuvas un citu valstu bīskapi. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Kauņas I dekanāta priesteri.

8:00 Pateiksimies Vsv. J. Marijai, kura rāda ceļu cilvēcei pie sava Dēla.
9:00 Pateiksimies Dievam par cilvēka atpestīšanas dāvanu.
10:00 Pateiksimies Dievam par žēlastībām, kas saņemtas Šiluvā cauri gadsimtiem ejot.
12:00 Pateiksimies Dievam par Vsv. J. Marijas apskaidrošanās dāvanu Šiluvā.
18:00 Pateiksimies Dievam par Krusta gaismu un Kristus augšāmcelšanās uzvaru.

VISSV. J. MARIJAS SĀPJU MĀTES
PATEICĪBAS SVĒTKI
15. Septembris, pirmdiena

„Lūk, tava māte!” (Jņ 19, 27)

Liturģiju vadīs Kauņas arhibīskaps un ārzemēs strādājošie lietuviešu priesteri. Svētceļnieku garīgajā vadīšanā palīdzēs Raseiņu dekanāta priesteri. Īpaši tiek aicināti piedalīties lietuvieši, kuri dzīvo ārpus Lietuvas un tās etniskajās robežās dzīvojošie lietuvieši.

8:00 Lūgsim Dieva žēlastību visiem Jubilejas pasākumiem.
9:00 Pateiksimies Vissv. J. Marijai par žēlastībām, kas saņemtas Jubilejas sagatavošanas laikā.
10:00 Lūgsim drosmi un spēku misionāriem, tāpat arī, brīvprātīgajiem, kuri darbojas Lietuvā un visā pasaulē.
12:00 Lūgsim par lietuviešiem visā pasaulē.
18:00 Lūgsim, lai visas tautas slavētu Kungu.

Dievkalpojumu kārtība Jubilejas svinību laikā

8:00 un 9:00 Apskaidrošanās kapelā.
10:00, 16:00 un 18:00 Vissv. J. Marijas dzimšanas bazilikā vai laukumā pie Bazilikas.
12:00 Vissv. J. Marijas litānija un galvenā Sv. Mise laukumā, kas ir Bazilikas priekšā.
11:30-11:50. Liturģiskā katehēze laukumā pretī Bazilikai.

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti