Vispārējā audience: bīskapa patiesais lielums balstās pazemībā

„Vakar, 3. jūnijā, apritēja 45 gadi kopš miris svētīgais pāvests Jānis XXIII. Viņu sauca par «labo pāvestu». Jānis XXIII sasauca Vatikāna II koncilu, kas uzsāka Baznīcas iekšējo atjaunošanu, reformējot tās struktūras un liturģiju. Lai šī atjaunošana nes bagātīgus augļus trešās tūktošgades Baznīcā” – vēlēja Benedikts XVI, uzrunājot sv. Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku no daudzām valstīm.

Katehēzes mācībā pāvests runāja par sv. Gregora Liela mācību. Mūsdienu paaudzei viņš ir atstājis homīlijas un Bībeles tekstu komentārus. Sv. Gregors mudina mūs tuvoties Dieva Vārdam ar pazemību. Vispirms meklēt Svētajos Rakstos nevis teorētiskās zināšanas, bet – ikdienas barību dvēselei. Savos darbos sv. Gregors pasvītro, ka ne tikai Dieva Vārda kalpi, bet visi ticīgie ir aicināti sekot Kristum un nest visiem cilvēkiem pestīšanas Labo vēsti. Bībeles pazīšanai un izpratnei ir tikai tad nozīme, ja cilvēks ar tās mācību saskaņo savu dzīvi un darbību. Balstoties uz šī ievērojamā teologa mācību, Benedikts XVI skaidroja, kas ir morālā dzīve. Tas nozīmē saskaņot vārdus ar darbiem, pārdomas ar reālu atbildības uzņemšanos un lūgšanu ar savu pienākumu izpildi.

Darbā „Dialogi” ir atrodama sv. Benedikta no Nursijas vissenākā biogrāfija. Savukārt „Pastorālajās norādēs” sv. Gregors pasvītro bīskapa kalpojuma lielumu un atgādina par pazemību, bez kā padarītajiem labajiem darbiem nebūtu vērtības. Pāvests Gregors Lielais vienmēr iestājās par Baznīcas brīvību un vienotību. Pats sevi dēvēja par „Dieva kalpu kalpu”.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, Svētais tēvs aizdedzināja miera lāpu, ko 7. jūnijā jaunieši nesīs pa Lacio, Umbrijas un Markes apgabalu ceļiem un kalnu takām. 8. jūnija vakarā Mačeratas sporta laukumā Itālijas Bīskapu konferences prezidents kard. Andželo Banjasko svinēs svētceļojuma noslēguma Svēto Misi. Šogad pasākums veltīts Fokolāru kustības dibinātājas Klāras Ļubikas piemiņai.

Vispārējās audiences noslēgumā Benedikts XVI uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Atgādināja, ka šodien Baznīca atzīmē sv. Franciska Karačiolo piemiņas dienu. „Lai viņa varonīgā liecība un dzīves piemērs palīdz jums būt uzticīgiem Kristum”, – vēlēja pāvests.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti