“Kunga Eņģelis” Kastelgandolfo: pāvests aicina ticīgos garīgi vienoties ar jauniešiem Sidnejā

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI norādīja uz XXIII Pasaules Jauniešu dienu svinību nozīmi. Jauniešu forums norisināsies no 15. līdz 20. jūlijam. Sidnejā pāvests ieradīsies jau 12. jūlijā. Jauniešu tikšanos Austrālijā Benedikts XVI nosauca par „jaunajiem Vasarsvētkiem”. Tās temats ņemts no Apustuļu darbu grāmatas: „Svētais Gars nonāks pār jums, jūs saņemsiet Viņa spēku un būsiet Mani liecinieki”. Pāvests uzsvēra, ka Jēzus vārdi vienmēr ir aktuāli.

Piepūšot Baznīcas kuģa buras, Dieva Gars no paaudzes paaudzē vada to uz „dziļumu”, lai sludinātu visiem Labo vēsti par Dieva mīlestību, kas pilnībā atklāta Jēzū Kristū, kurš nomira un augšāmcēlās mūsu dēļ – teica pāvests. – Esmu pārliecināts, ka katoļi visās pasaules malās būs garīgi vienoti ar mani un Sidnējā, līdzīgi kā Pēdējo vakariņu namā, sanākušajiem jauniešiem, kuri dedzīgi lūdzas uz Svēto Garu, lai Viņš piepilda mūsu sirdis ar gaismu, mīlestību pret Dievu un tuvāko, un dāvā drosmi sludināt mūžseno Jēzus vēstījumu multikulturālajā sabiedrībā.

Uzrunājot Kastelgandolfo pagalmā sanākušos svētceļniekus, Benedikts XVI atgādināja, ka 7. jūlijā Japānas salā Hokaido sāksies „Lielā astotnieka” samits. Tajā piedalās Krievijas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Kanādas un ASV līderi. Šo valstu bīskapi nosūtījuši vēstījumu samita dalībniekiem, aicinot tos īstenot iepriekšējās tikšanās reizēs izteiktos apsolījumus. Runa ir par nabadzības, bada, slimību un analfabētisma izskaušanu.

Arī es pievienojos šim neatliekamajam aicinājumam uz solidaritāti – teica Benedikts XVI. – Aicinu Tojas, Hokaido salā, tikšanās dalībniekus savu diskusiju centrā likt sabiedrības visvājāko un nabadzīgāko intereses, kuru stāvoklis ar katru dienu pasliktinās finanšu spekulāciju un to izraisītā pārtikas un enerģijas cenu kāpuma negatīvo seku dēļ. Lai cēlsirdība un tālredzība palīdz viņiem pieņemt svarīgus lēmumus, kas veicinātu integrālu sabiedrības attīstību un cilvēka cieņas respektu”.

Sveicot svētceļniekus dažādās valodās, Benedikts XVI runāja par vasaras brīvdienu sākšanos. Par to liecina arī pāvesta ierašanās Kastelgandolfo. Vēlot visiem jauku atpūtas laiku, Benedikts XVI aicināja saglabāt ticības vienkāršību un mīlestības dedzību. Viņš apsveica Starptautiskā Bērnu festivāla dalībniekus. Šis kultūras pasākums norit, pateicoties itāliešu un ķīniešu sadarbībai. Svētais tēvs uzsvēra, ka māksla un kultūra vieno tautas. Bērni ir cilvēces nākotne. Arī viņi ir aicināti veidot skaistāku un cilvēciskāku pasauli. Pāvests vēlēja visiem bērniem mieru un prieku.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti