Romā sākusies gada laikā konsekrēto bīskapu sanāksme

No 15. līdz 23. septembrim Romā notiek gada laikā konsekrēto bīskapu sanāksme. Tā sākās līdz ar apustuļa Pētera kapa apmeklējumu Vatikāna bazilikā. Jaunie diecēžu ordināriji piedalīsies vairākās konferencēs, kas veltītas sekojošiem tematiem „Bīskaps – ticības skolotājs”, „Bīskaps – tautas svētdarītājs”, „Diecēzes pārvalde un pastorālās vizītes”, „Bīskapa attiecības ar priesteriem”, „Bīskaps – lūgšanas un garīgās dzīves vīrs”, „Bīskapa izturēšanās pret priesteriem problemātiskās situācijās”, „Pastorālais darbs ar ģimenēm”, „Bīskapa devums garīgo paaicinājumu veicināšanā”, „Bīskaps un kultūra”, „Bīskaps un ekumenisms”, „Draudze un priesteru trūkums”, „Laju piedalīšanās Baznīcas dzīvē un misijā”, „Bīskaps un sociālās saziņas līdzekļi”, „Bīskaps un diecēzes administratīvie jautājumi”, „Baznīcas sociālā mācība pašreizējā starptautiskajā kontekstā”, „Bioētikas problēmas šodien”, „Bīskaps un reliģisko institūciju locekļi kā mūsdienu Baznīcas resurss”, „Diecēzes tribunāli. Laulību anulēšanas gadījumi”.
Konferenču relatoru vidū ir kardināli Andželo Banjasko, Staņislavs Rilko, Valters Kaspers, Ennio Antonelli, Antonio Lovera, Žozē Saraiva Martinss, Leonardo Sandri, Francs Rodē, bīskaps Rino Fizikella un vairāki citi, kā arī pāvesta preses dienesta vadītājs, Vatikāna radio un televīzijas ģenerāldirektors, jezuītu tēvs Federiko Lombardi, kurš nolasīs lekciju par sociālās saziņas līdzekļiem.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti