Kristīgo medicīnas darbinieku un ārstu tikšanās Viļānos

2008. gada 17. un 18. oktobrī Viļānu Romas katoļu draudze un Mariāņu Tēvu klosteris organizēja Kristīgo medicīnas darbinieku un ārstu tikšanos. sv. Lūkasa svētkus Baznīca svin 18. oktobrī. Kā zināms sv. Evaņģēlists Lūkass bija ārsts, tāpēc arī gadsimtu laikā tieši šis svētais ir kļuvis par visu ārstu debesu aizbildni. Lūgšanas par mediķiem aizsākās jau piektdien, 17. oktobrī ar Svēto misi Viļānu katoļu baznīcā par mirušajiem medicīnas darbiniekiem, bet pēc Euharistijas sekoja psalmu dziedājumi – ekzekvijas par mirušajiem. Svētajā misē piedalījās ārsti no daudzām Latgales vietām.
Turpretī sestdien, 18. oktobrī mediķi pulcējās uz svinīgo sv. Misi plkst. 12.00, kuru vadīja mariāņu t. Benedikts MIC. Uz svinībām bija ieradušies ārsti no visas Latgales, kā arī mediķu pārstāvji no Siguldas, Jelgavas un Rīgas. Uzrunas laikā t. Benedikts atgādināja, ka vienīgais ceļš, kādu ejot, ārsts var sasniegt mūžīgo dzīvi, ir ārstējot un palīdzot citiem. Mācības laikā arī runāja par tēmu, par kuru jau vairākus gadus atpakaļ kādā no savam uzrunām pieskārās pavests Jānis Pavils II, pielīdzinādams mediķa paaicinājumu priestera paaicinājumam. Tā ir skaista, taču reizē arī ļoti grūta un atbildīga dāvana. Tēvs Benedikts mediķus aicināja atkal no jauna atgriezties atpakaļ pie brīža, kad, saliekot Hipokrāta zvērestu, uzņēmāties pienākumu un rūpes par katru satikto cilvēku sava dzīves ceļā. Cilvēki raugās uz Jums ar cerību, un Jūsu svēts uzdevums ir to nest mūsdienu sarežģītajā pasaulē ikvienam – tā t. Benedikts. Neaizmirstiet, ka arī Jūsu dzīves uzdevums un mērķis ir sasniegt Debesu valstību, sasniegt dzīves svētumu, uz kuru katrs bez izņēmuma esam aicināti.

Pēc sv. Mises ciemiņiem bija iespēja uzzināt vairāk par Viļānu baznīcas vēsturi, kopā palūgties Dieva žēlsirdības sveču kapelā, apmeklēt t. Viktora Pentjuša un citu mirušo Mariāņu tēvu kapus, kopā pabūt lūgšanā svētās Terēzes no Bērna Jēzus rožu dārzā. Pēc sirsnīgām lūgšanām sekoja tējas un kafijas pauze klostera konferenču zālē. Tur jau daudz brīvāka atmosfērā varēja pārrunāt gaidāmos notikumus. Mediķi izteica vēlēšanos, lai šādas tikšanās un lūgšanas notiktu regulāri. Gaisā virmoja arī doma tuvākā nākotnē dibināt kristīgo mediķu apvienību, taču par to lai domā paši mediķi. Svinības noslēdzās ar stundu garu Vissvētākā Sakramenta adorāciju baznīcā, kura bija veltīta nodoma par visiem Latvijas mediķiem. Paldies visiem par ieliktajam pūlēm svētku organizēšanā un uz tikšanos pēc gada Viļānos.

Rinads Stankēvičs MIC, Viļāni

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti