Autotransporta kustības ierobežojumi Vecrīgā pretrunā Latvijas un Vatikāna līgumam

Autotransporta kustības ierobežojumi Vecrīgā neatbilst Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumā Katoļu Baznīcai garantētām tiesībām brīvi īstenot savu sūtību.
Ar 2009.gada 1.janvāri ir notikušas būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā Vecrīgā. Rīgas domes Satiksmes departaments, nosakot Vecrīgā gājēju un velosipēdu ielas, autotransporta kustības ierobežojumiem šobrīd pakļauj arī ielas, kurās atrodas vairāki Katoļu Baznīcai piederošie nekustamā īpašuma objekti, tajā skaitā arhibīskapa rezidence, garīdznieku mītnes un arhibīskapa katedrāle. Liegt arhibīskapam un garīdzniekiem izmantot autotransportu piebraukšanai pie arhibīskapa rezidences, garīdznieku mītnēm un katoļu reliģiskā kulta celtnēm neatļāvās pat padomju okupācijas vara.
Pagājušā gadsimta divdesmito gadu sākumā Rīgas Svētā Jēkaba baznīcu kā katoļu arhibīskapa katedrāli kopā ar vairākiem citiem blakus esošiem nekustamā īpašuma objektiem Latvijas valsts nodeva Katoļu Baznīcai. Kopš tā laika Vecrīgā atrodas katoļu arhibīskapa katedrāle un tai blakus katoļu arhibīskapa rezidence un garīdznieku mītnes.
Rīgas domes Satiksmes departamenta noteikto autotransporta kustības ierobežojumu dēļ pie arhibīskapa rezidences liegts piebraukt arī personām, kurām tur paredzētas tikšanās ar arhibīskapu, savukārt, pie Svētā Jēkaba katedrāles – personām ar īpašām vajadzībām un katedrālē paredzēto kristību, laulību vai bēru reliģisko ceremoniju dalībniekiem.   
Lai gan Svētā Jēkaba katedrāle ir atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli un iecienītu tūrisma objektu, tomēr, pirmkārt, tā ir sakrāla celtne, kurā tiek izpildīts katoļu reliģiskais kults. Latvijas Republika līguma ar Svēto Krēslu 4.pantā cita starpā apņēmās garantēt Katoļu Baznīcai kopā ar tās kopienām un institūcijām tiesības brīvi īstenot savu sūtību. Katoļu Baznīca uzskata, ka minētā starptautiskā līgumā tai garantētās tiesības ietver arī arhibīskapa, garīdznieku un citu Katoļu Baznīcas kalpotāju netraucētu amata pienākumu pildīšanu un viņu sniegtās pastorālās aprūpes pieejamību ticīgajai tautai.
Katoļu Baznīcas vadība izsaka cerību, ka atbildīgām Rīgas domes institūcijām izdosies novērst trūkumus satiksmes organizācijā Vecrīgā.
Preses relīzi sagatavoja Romas Katoliskās Baznīcas Latvijā Rīgas Metropolijas oficiālā laikraksta „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” galvenais redaktors, priesteris Ilmārs Tolstovs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti