Janvāra pasākumi Rīgas baznīcās, atzīmējot Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību

Kristiešu vienotības nedēļas laikā tiks izmantoti lasījumi no Sv. Rakstiem, kuri ir nopublicēti ekumeniskajā izdevumā Kas mūs vieno?, kā arī Mieram Tuvu izdevumā. Aktuālās tēmas, par kurām visi kristieši lūgsies, ir atšķirības, kas vieno un kas šķir; par kristiešu attieksmi pret kara darbību, vardarbību, par ekonomikas problēmām, nabadzību, ekoloģisko krīzi, diskrimināciju, sociālo netaisnību, slimībām un ciešanām. Kulminācijas punktā, 25. janvārī, kristieši lūgsies par cerības pasludinājumu mūsdienu sadalītajā pasaulē.

Katru gadu Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību noslēguma dievkalpojums tika rīkots Sv. Jēkaba katedrālē, piedaloties visu tradicionālo konfesiju pārstāvjiem, tagad tas arvien kļūst aktuālāks un nu ir iespēja doties uz trīs ekumeniskajiem dievkalpojumiem Rīgas baznīcās. Šis iepriecinošais fakts norāda uz savstarpējo tiekšanos pēc draudzības un arī pēc nepieciešamības dalīties tajās bagātībās un pieredzē, kas katrai konfesijai piemīt.

2009. gada 21.janvārī plkst.18:00 Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā (Brīvības iela 119, Rīga) notiks ekumenisks dievkalpojums, kurā aicināti piedalīties dažādu konfesiju garīdznieki, ar kuriem ir intervijas žurnāla “Kas mūs vieno?” jaunajā numurā. Pēc dievkalpojuma – interesantas tikšanās un stāstījumi par ekumenisko kustību Latvijā.

Sv. Jēkaba katedrālē ekumeniskais dievkalpojums būs 22. janvārī plkst. 19:00 un tajā piedalīsies Latvijas svētā Apgaismotāja Grigorija armēņu baznīcas priesteris H. Stepanjans,  Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāji E. Bikše, E.Godiņš, I.Jēkabsons, A. Eglītis, A. Pavlovičs, A.Smuidris. Āgenskalna Baptistu draudzi pārstāvēs macītāji E. Mažis un J.Balodis. No pareizticīgo konfesijas pārstāvjiem savu apstiprinājumu devuši A. Nagla. N. Druvaskalns. Romas katoļu baznīcu pārstāvēs priesteri I. Tolstovs, Z. Stankevičs, A. Kravalis un diakons G. Konstantinovs. Muzikāli dievkalpojumu kuplinās Rīgas Ev. lut. Jēzus baznīcas draudzes koris.

Savukārt 24. janvārī no plkst. 14:30 būs iespēja iepazīties ar Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzi, kas atrodas Torņakalnā, O. Vācieša ielā 6. Pēc tam paredzēta Torņakalna draudžu kopīga projekta prezentācija. Turpinājumā divas lekcijas par Veco un Jauno Derību, kuras lasīs Evaņģēliski luteriskās draudzes un Āgenskalna baptistu draudzes mācītāji. Dienas pasākums noslēgsies plkst. 18:00 ar ekumenisko dievkalpojumu Rīgas Lutera draudzē, Torņakalna ielā 3/5.

„Taisnības Dievs, šajā pasaulē ir vietas, kur ir pārtikas pārbagātība, bet ir citas, kur tās trūkst un kur daudzi ir izsalkuši un slimi. Miera Dievs, šajā pasaulē ir cilvēki, kas iedzīvojas no vardarbības un kara, bet citi kara un vardarbības dēļ ir spiesti atstāt savas mājas un meklēt patvērumu citur. Līdzjūtības Dievs, palīdzi mums saprast, ka nevaram dzīvot tikai no naudas, bet mēs varam dzīvot no Dieva Vārda; palīdzi mums saprast, ka nevaram iegūt dzīvi un īstu bagātību, kā vien mīlot Dievu un paklausot Viņa gribai un mācībai”, tā ir viena no lūgšanām, ko kristieši lūgsies šīs vienotības nedēļas laikā.

Informāciju sagatavoja LRKB IC
29444171

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti