Kvebeka: Euharistijas svētki 2009

„Euharistija – Dieva dāvana par dzīvību pasaulei” – ar šādu tēmu, tieši pirms gada, Kvebekā (Kanādā) notika 49. Starptautiskais Euharistiskais kongress. Pasākums sakrita ar ceturto simtgadi kopš izveidota Kvebekas diecēze un nodibināta pirmā franču pilsēta Ziemeļamerikā, kā arī ar 350. gadadienu kopš Kanādas pirmā bīskapa svētīgā Fransuā Lavala ordinācijas. Kongresa mērķis bija atgādināt Euharistiskā noslēpuma centrālo vietu Baznīcas dzīvē un misiju darbībā.
Gadu pēc šī ievērojamā notikuma, no 11. līdz 14. jūnijam, katoļu Baznīca Kvebekā rīko „Euharistijas svētkus 2009″. To atklāšana notiks 11. jūnijā Notre Dame bazilikā, kur Euharistiju svinēs kard. Marks Uele. Vakarā paredzēts gājiens: „Kopā misionāri. Izplatīsim Euharistijas svētkus visos diecēzes reģionos”. Nākošajās dienās ticīgajiem būs iespēja piedalīties Vissvētākā Sakramenta adorācijā, lūgšanās un liturģijas svinībās. Katehēzei izvēlēta tēma: „Euharistija – cilvēka cieņas apliecinājums”. Līdz 12. oktobrim būs atvērta Starptautiskajam Euharistiskajam kongresam veltīta izstāde. Šādi kongresi tiek rīkoti ik pēc četriem gadiem dažādās pasaules pilsētās, ko nosaka pāvests.

Kvebekas arhibīskaps kard. Marks Uele atgādināja, ka Baznīca saņēmusi no Kunga Euharistiju kā visizcilāko dāvanu, jo tas ir pats Kristus, īsts Dievs un īsts cilvēks mūsu vidū. Mums ir jāapzinās, ka Dievs ir devis šo dāvanu, lai piepildītu mūsu sirdi. Mūsdienu cilvēki ir izsalkuši ne tikai pēc pārtikas, bet arī pēc taisnības un mīlestības. Šo cilvēka izsalkumu var remdēt tikai attiecības un komūnija ar Dievu.

J. Evertovskis / VR, Zenit

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti