Arh. K.M.Čelli: rūpēties par jaunu komunikācijas speciālistu sagatavošanu

Vatikānā norisinās Pontifikālās Sociālo komunikāciju padomes rīkota plenārsesija. To atklāja padomes prezidents Klaudio Marija Čelli. Viņš pastāstīja, ka 2007. gada 27. jūlijā, kad viņš stājies amatā, notikusi vizīte pie pāvesta Benedikta XVI. Svētais tēvs tad iepazīstinājis ar savu skatījumu par Baznīcas sociālo komunikāciju jomu.
Vadoties pēc pāvesta ieteiktajiem orientieriem, šais divos ar pusi gados Pontifikālā Sociālo komunikāciju padome ir sadarbojusies ar akadēmiskās izglītības iestādēm, veltījusi pastiprinātu uzmanību katoliskajiem radio, sagatavojusi seminārus ar bīskapiem, pievērsusies jauno Baznīcas sociālās komunikācijas darbinieku formācijai.

Arhibīskaps Čelli atzinās, ka viņa paša formācija sociālo komunikāciju jomā nav notikusi, tāpēc sākot pildīt sev uzticētos amata pienākumus, viņš sazinājies ar trim Romas ekleziālajām universitātēm – Gregoriānu, Saleziāņu un Svētā Krusta universitātēm, kurās darbojas sociālo komunikāciju fakultātes un centri. Intensīvas sarunas ar šo mācību iestāžu pārstāvjiem palīdzējušas apzināties, par ko sociālās saziņas jomā tiek diskutēts akadēmiskajā līmenī.

Pēc tam radusies ideja sasaukt Starptautisko kongresu, kurš notika 2008. gada maijā un kurā piedalījās Katolisko universitāšu sociālo komunikāciju fakultāšu dekāni no 44 pasaules zemēm. Kongresā atklājies, ka vairākās universitātēs trūkst, vai arī nepietiekamā līmenī tiek veikta antropoloģiski-ētiskā formācija. Atklājot plenārsesiju, arhibīskaps Čelli uzsvēra, ka tieši formācijai šodien ir jāvelta vislielākā uzmanība.

Pontifikālā Sociālo komunikāciju padome ir īpaši pievērsusies arī katoliskajiem radio, kas darbojas dažādās pasaules zemēs. Arī radio sakarā 2008. gada jūnijā ir noticis starptautiskais kongress, kurā ir piedalījušies 41 zemes pārstāvji. Kongresā tika uzdots jautājums: kāda ir katolisko radio identitāte un misija mūsdienu kontekstā?

Sekojot pāvesta norādījumiem, arhibīskaps Čelli ir piedalījies vairākās nacionālā un reģionālā līmeņa sanāksmēs, lai iepazīstinātu bīskapus ar sociālās komunikācijas lomu Baznīcas darbībā. Sarunā ar diecēžu ordinārijiem atklājies, ka viena no galvenajām problēmām ir priesteru un reliģisko formācija mediju jomā. Daži bīskapi atzinuši, ka viņi paši izjūt sagatavotības trūkumu šai ziņā. Pēc vairākām šāda veida sarunām, radusies ideja sarīkot bīskapiem paredzētu semināru Romā. Tas notika 2009. gada martā un uz to bija sasaukti vietējo Bīskapu konferenču Sociālo komunikāciju komisiju vadītāji. Šai seminārā piedalījās 80 valstu pārstāvji. Tas ir apmēram 75% no universālās Baznīcas. Arhibīskaps Čelli atceras, ka tā ir bijusi ļoti intensīva un bagātinoša tikšanās, kas dalībniekiem palīdzējusi apzināties sociālās komunikācijas tehnoloģiju lielo spēku. Tikšanās laikā savākti arī vairāki ierosinājumi jaunas pastorālas instrukcijas izdošanai sociālās saziņas jomā. Šobrīd jaunākajai pieejamajai instrukcijai Aetatis Novae jau ir paspējuši apritēt 17 gadi.

Uzrunājot šobrīd notiekošās plenārsesijas dalībniekus, Pontifikālās Sociālo komunikāciju padomes prezidents teica, ka šai sesijai nav dots kāds precīzs nosaukums. Tā ir sasaukta, lai aplūkotu pašreizējo situāciju mediju jomā un lai apzinātos jaunos izaicinājumus, jo īpaši to, kā Baznīcai būtu jāiesaistās dialogā ar jauno „digitālo kultūru”.

Mūsdienu Baznīca nedrīkst aprobežoties ar sociālās komunikācijas līdzekļiem, kas ir tās rīcībā. Tai ir jārūpējas arī par jaunu sociālās komunikācijas speciālistu sagatavošanu. Šai ziņā Pontifikālā Sociālo komunikāciju padome cenšas rast stipendijas Āfrikas, Latīņamerikas un Austrumeiropas zemju Baznīcām.

Arhibīskaps Čelli pievērsās arī nākamās Sociālo komunikāciju dienas svinībām. Viņš pastāstīja, ka Pontifikālā Sociālo komunikāciju padome pāvestam parasti piedāvā 3 šīs dienas tematus, no kuriem viņš izvēlas un pasludina vienu. Profesori, kas pasniedz sociālās saziņas priekšmetus pontifikālajās universitātēs, gandrīz vienisprātis atbalstījuši tematu ar nosaukumu „Jaunas tehnoloģijas, jaunas attiecības. Veicināt cieņas, dialoga, draudzības kultūru.” Taču, laikam jau apsverot Priesterības gada nozīmi, pāvests šoreiz izvēlējies tematu „Priesteris un pastorālā darbība digitālajā pasaulē. Jaunie mediji kalpošanā Vārdam.”

Noslēgumā arhibīskaps Čelli atgādināja, ka līdz šim ir notikuši katoliskajiem radio un televīzijai veltīti kongresi, tāpēc šobrīd ir pienācis laiks sarīkot šādus kongresus arī par Internet un presi. „Tā kā daudzām diecēzēm ir savi preses izdevumi un Internet lapas, domāju, ka Baznīcai būtu jāizanalizē problēmas, jāizvērtē pieredze un jāsagatavojas nākotnei ar aizvien lielāku atbildību,” teica Pontifikālās Sociālo komunikāciju padomes prezidents.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti