“Regina Caeli”: aicinājums drosmīgi sludināt Kristus mīlestību visās dzīves situācijās

“Šī ir diena, ko Kungs ir devis: līksmosim un priecāsimies!” Šie Lieldienu antifonas vārdi aicina meklēt prieku Kungā katrā dzīves situācijā – teica Benedikts XVI, uzrunājot Kastelgandolfo sapulcējušos svētceļniekus. Apcerē pirms lūgšanas “Regina Caeli” pāvests skaidroja, ka pirmdiena pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem tradicionāli tiek saukta par “Eņģeļa dienu”. Jēzus augšāmcelšanās notikumā atklājas eņģelis. Sv. Matejs raksta: “Un, lūk, notika liela zemestrīce, jo Kunga eņģelis nāca no debesīm un piegājis novēla akmeni, un apsēdās uz tā. Un viņa skats bija kā zibens, un viņa drēbes – baltas kā sniegs» (Mt 28,2-3). Visi evaņģēlisti piemin sievietes, kuras rīta agrumā steidzās uz kapu, un atrada to tukšu. Eņģelis viņām sludināja, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Sv. Mateja Evaņģēlijā lasām: “Eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: Nebaidieties! Zinu, ka meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņa šeit nav. Viņš ir augšāmcēlies, kā bija sacījis”.
Eņģelis rāda sievietēm tukšo kapu un liek tām nest priecīgo ziņu Jēzus mācekļiem. Pāvests skaidroja, ka eņģelis ir ne tikai ar prātu un gribu apveltīta garīga būtne, kas kalpo Dievam, bet tas ir arī viens no senākajiem tituliem, kas attiecināms uz Jēzu. Tertuliāns rakstīja: “Kristus ir padoma eņģelis, t.i., sludinātājs, kas atklāja Tēva plānu”. Kristus ir Dieva mīlestības vēstnieks pasaulē. “Kā Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu” – raksta sv. Jānis.

Tas nozīmē, ka līdzīgi kā Jēzus, kas sludināja Dieva Tēva mīlestību, arī mums ir jādzīvo Kristus mīlestībā – skaidroja pāvests. – Mēs esam Jēzus augšāmcelšanās un Viņa uzvaras pār ļaunumu un grēku sludinātāji, esam Viņa dievišķās mīlestības nesēji pasaulē. Bez šaubām, mēs saglabājam cilvēcisko dabu, bet esam saņēmuši uzdevumu būt par “eņģeļiem”, Kristus lieciniekiem pasaulē. Šī misija mums tiek uzticēta caur Kristības un Iestiprināšanas sakramentiem.

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas, Kastelgandolfo pilsētas amatpersonas un tās iedzīvotājus. Ar televīzijas starpniecību pāvesta uzrunu noklausījās arī Sv. Pētera laukumā sapulcējušies ticīgie.

S. Krivteža / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti