Eiropas Padomes Attīstības bankas sanāksme Vatikānā

Sestdien audiencē pie pāvesta bija ieradušies Eiropas Padomes Attīstības bankas locekļi. Attīstības banka Vatikānu šoreiz ir izvēlējusies par savas gadskārtējās sanāksmes vietu. 11. jūnija pēcpusdienā sanāksmi atklāja Vatikāna valsts sekretārs Tarčizio Bertone. Viņš izteica prieku, ka pirmoreiz šāda sanāksme notiek Vatikānā.
„Katoliskā Baznīca ir ieinteresēta Eiropas apvienošanās procesā,” atzīmēja kardināls. Viņš paskaidroja, ka tas zināmā veidā atspoguļo cilvēku, dažādu tautu un kultūru vienotību vienā lielā ģimenē.
„Eiropas apvienošanās procesu ir sekmējuši tādi politiķi kā Šūmans, Adenauers un De Gasperi. Viņi ir smēlušies iedvesmu no kristīgās vēsts. Šai gājumā Baznīca vienmēr ir raudzījusies uz lielo Eiropu, uz Rietumu un Austrumu Eiropu – pāri dramatiskajam mūrim, kas to šķīra ilgu laiku. Arī šodien Katoliskā Baznīca ir iesaistījusies Eiropas celtniecībā, kas ir balstīta uz tādiem ideāliem, kā cilvēciskās personas cieņa, stabilitāte un solidaritāte,” atklājot sanāksmi, teica Vatikāna valsts sekretārs. Viņš atgādināja, ka septiņdesmitajos gados Svētais Krēsls ir piedalījies Eiropas Padomes darbā. Tā bija pirmā Eiropas institūcija, kas pamudināja visas kontinenta valstis veicināt mieru, cilvēka personas un katras nācijas cieņu.

Pašreizējos globalizācijas izaicinājumos, kad notiek tautu, rasu, kultūru un reliģiju satikšanās, pāvests piedāvā atklāt universālo brālību, kas ir balstīta uz cilvēciskās dabas morāli, lai nekristu terorisma, civilizāciju sadursmes un karu riskā. Bertone sacīja ka Svētais Krēsls, būdams dialoga eksperts starp kultūrām, veicina starptautisko sadarbību visu cilvēku kopējā labuma dēļ. Īpašā veidā tas rūpējas par sabiedrības atstumtajiem. Svētais Krēsls ir Eiropas Padomes Attīstības bankas loceklis. Šodien tas ir apmierināts, ka bankas attīstības plāns 2005.-2009. gadam ir sekmīgi izpildīts, jo īpaši Eiropas centrālaustrumu un dienvidaustrumu daļā.

Pašreizējā kontekstā, kad pasaulē valda ekonomiski finansiālā krīze, vēl jo svarīgāk ir, lai banka stiprinātu savu sociālo un solidaritātes dimensiju. Nabadzības un bezdarba palielināšanās, tai skaitā Eiropas valstīs, rada smagas sociālās problēmas. Finansu nestabilitāte uzņēmumiem liek rast taisnīgu sabalansētību starp centieniem saglabāt finansu līdzsvaru un solidaritātes nepieciešamību, piešķirot aizdevumus.

Jaunais Eiropas Padomes Attīstības bankas plāns 2010.-2014. gadam paredz sociālo attīstību trīs sektoros: sociālās integrācijas stiprināšanā, vides aizsardzībā un sociālo infrastruktūru atbalstīšanā. Kardināls Bertone teica, ka šī plāna īstenošanai, viņaprāt, šķiet nozīmīgi bankas atbalstītie projekti, kas ir veltīti jauniešu izglītībai un profesionālajai formācijai Vācijā un Portugālē. Vatikāna valsts sekretāram svarīgi šķiet arī mājokļu projekti vājākajiem sabiedrības locekļiem bijušajās Dienvidslāvijas zemēs un Maķedonijā, tāpat arī darba vietu radīšanas projekti Bulgārijā, Horvātijā un Ungārijā. Kardināls atzinīgi novērtēja arī tos Attīstības bankas projektus, kas paredz atbalstīt sabiedriskās infrastruktūras Polijā un Igaunijā. Bertone rosināja izvērst neatliekamu sadarbību ar Moldāviju.„Atšķirībā no citām banku institūcijām, Attīstības banka piešķir ekonomisko palīdzību, nebalstoties vienīgi uz ienākumu politiku,” teica Vatikāna valsts sekretārs. To pierāda ziedojumi humanitārajiem projektiem Gruzijā. „Tādējādi, arī krīzes laikā var saskatīt pozitīvu rīcību, kuras centrā ir cilvēks, nevis nauda,” atklājot sanāksmi, uzsvēra kardināls Bertone.

I. Šteinerte/VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti