V.E. Luidži Bonacci uzruna jaunajam Rīgas arhibīskapam

Apustuliskā nuncija V.E. Luidži Bonacci uzruna jaunajam Rīgas arhibīskapam V.E. Zbigņevam Stankevičam uzsākot kalpojumu.

Kopā ar jums ar lielu prieku piedalījos svinīgajā ceremonijā, kuras laikā cienījamais kardināls Jānis Pujats nodeva jaunajam Rīgas arhibīskapam “Pastorālu” – Bīskapa kalpojuma un misijas simbolu. Ar šo ceremoniju V.E. mons. Zbigņevs Stankevičs oficiāli sāk pildīt pienākumu, ko Kungs viņam ir uzticējis: būt ar jums kopā un būt jums par “Evaņģēlija kalpu” (sal. Pastores dabo vobis), apzinoties, ka sludināt Jēzu, krustā sisto un augšāmcēlušos, ir lielākā dāvana, ko cilvēks ar žēlastības palīdzību var sniegt saviem tuvākajiem

Kā Svētā tēva pārstāvis brālīgā sirsnībā nododu jūsu jaunajam Ganam, Brāļiem Bīskapiem, kuri viņu pavada, Priesteriem, Diakoniem un Semināristiem, Konsekrētajām personām un jums visiem, dārgie ticīgie, pāvesta Benedikta XVI brālīgu sveicienu, Viņa iedrošinājuma vārdus, garīgās vienotības apliecinājumu un Apustulisko Svētību.

Ar lielu interesi noklausījāmies jaunā Arhibīskapa pirmo uzrunu, kas skaidri atklāj viņa pastorālās programmas, ko Kungs ir licis viņa sirdī, galvenās līnijas. Vai varam nepieņemt viņa aicinājumu būt patiesiem Jēzus Kristus lieciniekiem, laipniem un cieņas pilniem, taču noteiktiem un mērķtiecīgiem savās darba vietās, politikā, ekonomikā, kultūrā, saziņas līdzekļu jomā, ģimenē, skolā, audzināšanas jomā…?

Baznīcas – kas ir aicināta būt par sāli un gaismu pasaulei – dzīve un liecināšana notiek vienotības ritmā, kāda veidojas starp Bīskapu un viņa priesteriem un diakoniem, iesaistot reliģiskās kopienas, kristīgās ģimenes, kustības un biedrības, visu Dieva tautu. Tāpēc novēlu jums visā dot priekšroku mīlestībai (sal. 1Pt 4,8) un vienībai, “lai visi būtu viens … lai pasaule ticētu” (Jņ 17,21). Esiet droši, ka liekot savu domu un darbības centrā Jēzus jaunā baušļa – mīliet viens otru tā kā es jūs esmu mīlējis (Jņ 13,34-35), praktizēšanu, viss pārējais “jums tiks dots pārpilnībā” (Mt 6,33).

Kopā ar jums visiem uzticu Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča kalpošanu  Jēzum “Labajam Ganam”, Aglonas Dievmātei – Baznīcas Mātei un paraugam, kā arī visu Svēto, jo īpaši, svētā Meinarda un visu Latvijas Svēto aizbildniecībai. Novēlam viņam būt par Ganu pēc Kristus sirds parauga!

2010. gada 21. augustā, Rīgā

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti