Rīgas arhibīskapam – metropolītam Zbigņevam Stankevičam pāvests piešķir palliju

29. jūnijā pāvests Benedikts XVI Vatikānā svinēja Sv. Pētera un Pāvila svētku Svēto Misi, kuras laikā uzlika palliju – metropolīta amata zīmi – 40 nesen amatā ieceltiem arhibīskapiem no visas pasaules. Viņu vidū bija arī Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Vēl pieci arhibīskapi šo zīmi saņems savās mītnes zemēs.

Pallijs ir pāvesta piešķirta amata zīme. Romas bīskapi palliju ir valkājuši kopš ceturtā gadsimta. Pāvests palliju piešķir latīņu rita Baznīcas arhibīskapiem-metropolītiem, un šī zīme apliecina kopību ar Apustulisko Krēslu. Mūsdienās pallijs ir apļveidīga, apmēram 5 cm plata jēra vilnas lenta, ko liek virs ornāta (virstērpa, ko priesteris velk Svētajā Misē). Arhibīskapu pallijus gatavo no divu baltu jēru vilnas; šos jērus katru gadu svētī svētās Agneses piemiņas dienā, 21. janvārī, pie viņas kapavietas Romā.

Pallijs simbolizē pazudušo avi, kuru pāvests vai arhibīskaps, tāpat kā Kristus – Labais Gans, nes uz saviem pleciem. Palliju parasti rotā seši krustiņi, kas agrāk bija sarkani – Kristus asiņu krāsā, bet vēlāk – melni, kas savukārt simbolizē ticīgos jeb avis Kristus ganāmpulkā. Trijos no šiem krustiņiem tiek iespraustas naglveida zelta brošas, kas ir Kristus ciešanu simbols.

Kļūstot par Rīgas arhibīskapu, Zbigņevs Stankevičs jau pildīja metropolīta funkcijas. Pallijs piešķiršana sv. Pētera un Pāvila svētkos ir simbolisks akts, kas norāda uz Rīgas Metropolijas vienotību ar Universālo Katolisko Baznīcu. Pallijs turpmāk būs arhibīskapa liturģiskā tērpa sastāvdaļa, svinot Svēto Misi.

Tituls arhibīskaps – metropolīts nozīmē, ka šis bīskaps ir priekšstāvis Metropolijai, ko veido vairākas diecēzes, jeb Baznīcas administratīvās teritorijas. Latvijā ir četras diecēzes: Rīgas, Rēzeknes – Aglonas, Jelgavas un Liepājas diecēze. Rīgas arhibīskapa – metropolīta uzdevums pārējās trīs diecēzēs ir raudzīties, lai tiktu rūpīgi saglabāta ticība un Baznīcas disciplīna. Kur apstākļi to prasa, pāvests var metropolītam uzticēt īpašus uzdevumus un dot pilnvaras.

Šogad sv.Pētera un Pāvila svētkos pāvests Benedikts XVI svinēja priesteriskās ordinācijas 60. gadadienu, kuru ticīgie visā pasaulē atzīmē, lūdzoties par priesteru svētumu. Uz svinībām Vatikānā bija ieradusies arī Pareizticīgās Baznīcas delegācija, ko sūtīja Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti