Sācies Advents – Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiks

Sestdienas, 26. novembra, vakara dievkalpojumi un vesperes katoliskajā Baznīcā ievada Adventa laiku un jauno Baznīcas liturģisko gadu. 27. novembris šogad ir pirmā Adventa svētdiena.

Advents (no latīņu val. – „nākšana”) ir četru nedēļu periods, kas sākas svētā Andreja svētkiem – 30. novembrim – tuvākajā svētdienā un ilgst līdz 24. decembra vakaram. Šajā laikā visa kristīgā pasaule gaida Kristus dzimšanu. Viņš nāca pasaulē pirms pāris tūkstošiem gadu, “jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” (Jāņa 3:16) Jebkuram mūsdienu cilvēkam vajadzīga mīlestība un stabilitāte, ko ietver šī vēsts, tāpēc arī 21. gadsimtā tā joprojām ir aktuāla. Tāpat Advents simbolizē cilvēces ilgas pēc Kristus otrreizējās atnākšanas.

Katrai Adventa svētdienai Baznīcas liturģijā ir sava nozīme. I svētdienas tēma ir Kunga gaidīšana – kad Viņš nāks, viss tiks atjaunots – pasaule un katrs un no mums. II svētdiena mudina cilvēku “gatavot Kungam ceļu”, atvērties jaunajam un dievišķajam. III svētdienā Baznīca priecājas par tuvojošos Kristus nākšanu un pestīšanu. IV svētdienā uzmanība ir vērsta uz Mariju, kas nes zem sirds Dieva Dēlu un drīz dāvās Jēzu pasaulei. Liturģisko tērpu krāsa Adventā ir violeta, kas aicina uz atgriešanos pie Dieva. III svētdienā liturģiskā krāsa var būt rozā, kas ir prieka simbols.

Dziļi simboliska nozīme ir arī Adventa rotai – vainagam. Priežu, egļu, tūju vai kadiķu zari, no kuriem pin vainagu, liecina par cerību un mūžīgo dzīvību. Vainags veido apli, kas nozīmē mūžību un vienotību. Tā gredzena forma simbolizē uzticību Dievam un Viņa apsolījumiem. Adventa vainags norāda arī uz Kristu kā Karali un uzvarētāju pār tumsu ar savu Gaismu.

Skaista Adventa tradīcija ir Rorātmises Dievmātes godam. Tās tiek svinētas agri no rīta sveču gaismā, simboliski parādot tumsu, kāda valdīja pasaulē pirms Kristus dzimšanas. Dziedot himnu „Gods Dievam augstumos”, kuru dziedāja eņģeļi, piedzimstot Kristum, baznīcā tiek iedegts apgaismojums, izrādot prieku par pasaules pestīšanu. Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē šādi dievkalpojumi Adventā notiks sestdienās, pl. 8.00.

Jau piekto gadu Rīgā pirms Ziemassvētkiem no 19. līdz 21. decembrim, pl.18. 00 – 21.00, Rātslaukumā un pie Āgenskalna tirgus būs Dzīvā Betlēme, kas atainos Jēzus dzimšanas vietu. Garāmgājējiem būs iespēja uzrakstīt pateicību vai lūgumu Kristus bērnam un ielikt to silītē. Šis žests būs simbols tam, ka esam aicināti sagatavot sirdis Betlēmes notikumam, atbrīvot tās no ikdienas raizēm, dodot vietu Jēzum. Ziemassvētkos Betlēmes atveidojums ar Mariju, Jāzepu, Jēzus bērnu silītē, eņģeļiem, ganiem, un dzīvniekiem būs skatāms arī baznīcās, atgādinot par to, ka Jēzus dzīvo mūsu vidū.

Gaidot Ziemassvētku nakts notikumu, Rīgas sv. Alberta draudzes prāvests Krišjānis Dambergs aicina pārdomāt – „Vai manā mājvietā, ģimenē un visbeidzot manī pašā ir vieta Kristum?” un novēl, lai Adventa laikā „mūsos piedzimst Mīlestība, kurā ir piedošana un Patiesība”. Savukārt Rīgas svētā Jēkaba katedrāles priesteris Ilmārs Tolstovs uzsver, ka „ Advents un Ziemassvētki ir kā pirmais etaps ceļā uz Lieldienām, kas ir kristīgās dzīves virsotne un kulminācija. Tādēļ neapstāsimies tikai pie jaundzimušā Bērna, bet vērsīsim savus skatus pie Kristus, kurš ir miris un augšāmcēlies par mums un mūsu grēkiem.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti