Atgūt jēgpilnu dzīves apziņu, pateicoties Jēzus Kristus piedzimšanai

Mūsdienu cilvēka dvēseles stāvoklis daudz neatšķiras no tā, kāds tas bija Romas impērijā mūsu ēras sākumā. Sabiedrības funkcionēšanas modelis tobrīd bija sevi izsmēlis un sabiedrībā valdīja depresīvs noskaņojums; nebija skaidra virziena, kurp tālāk doties un kā dzīvot. Pēkšņi augsto priesteru Annas un Kaifas laikā atskanēja saucēja balss tuksnesī, Jāņa Kristītāja balss: „Sataisiet Kunga ceļu, taisnas dariet Viņa takas!” (Lk 3, 2-5)

Līdz ar Jēzus Kristus atnākšanu dažu gadsimtu laikā visa Romas impērijas teritorija pilnīgi pārveidojās. Lai arī pati impērija kā veidojums sabruka, tajā ietilpstošās tautas lēnām, bet noteikti attīstījās izglītības, kultūras un morāles jomā. Galvenais virzošais spēks šajos procesos bija klosteri un kristīgā ticība, īpaši pirmajos gadsimtos. No visa tā, smeļot arī no sengrieķu filozofijas mantojuma un izmantojot romiešu izstrādāto tiesību sistēmu, izauga mūsdienās labi pazīstamie cilvēka cieņas, cilvēktiesību, brīvības un demokrātijas principi. Tie sakņojas vērtībās, kuras nāk no dievišķās atklāsmes un ir nezūdošas.

Pirmā no šīm vērtībām ir atskārsme, ka dzīve nekad nebeidzas un ir priekpilna, jo tajā ir iespēja sevi nepārtraukti dāvāt – Dievam, citiem cilvēkiem; kā arī pieņemt to mīlestību, ar kuru pats tiec apveltīts. Šis aicinājums dāvāt sevi ir iedvesmojis mūsdienu brīvprātīgo kustību, kas ir kļuvusi vēl aktuālāka šai krīzes laikā. Ne velti aizvadītais gads ES bija izsludināts par Brīvprātīgā darba gadu.

Dārgie Latvijas iedzīvotāji! Antīkās pasaules cilvēks, pateicoties Jēzus Kristus piedzimšanai, atguva jēgpilnas dzīves apziņu. Tādas dzīves, kura nav balstīta vienīgi ņemšanā, bet arī nesavtīgā sevis dāvāšanā. Šis ceļš ir atvērts arī mums. Pa to ejot, gluži nemanāmi atjaunojas dzīvesprieks un atdzimst cerība, kas mums šobrīd ir tik ļoti nepieciešama. Jo tad tā ir balstīta nevis bankas izdrukā, bet cilvēka sirds dziļumos, kuros mājo Dieva spēks, kas mūs pārveido un mudina būt solidāriem ar mūsu līdzcilvēkiem.
Šo dzīvesprieku un cerības atdzimšanu es Jums novēlu šajos Ziemassvētkos! Lai sastapšanās ar Dievišķo noslēpumu, kas ir atklājies pieticīgā silītē, piepilda Jūsu sirdis ar prieku un mieru!
Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs
24. decembra vakarā baznīcu zvanu skaņas aicinās uz Ziemassvētku vigīlijas Misi, kas ievada Kristus dzimšanas svētkus. Pusnaktī vai rītausmā tiks svinēta Ganiņu Mise, atceroties Betlēmes ganus, kas pirmie aizsteidzās pie jaundzimušā Pestītāja. Savukārt 25. decembrī, Ziemassvētku dienā, būs galvenā svētku Mise.

Šogad trijās Ziemassvētku dienās – 24., 25. un 26. decembrī – Rīgas arhidiecēzes 56 katoļu baznīcās un klosteros notiks 214 dievkalpojumi, kuros kalpos 49 priesteri un 3 bīskapi.

V.E. Rīgas arhibīskaps – metropolīts Z. Stankevičs šī gada Ziemassvētkos vadīs dievkalpojumus Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē – 24. decembrī pl. 18.00, 25. decembrī pl. 11.00 un 26. decembrī pl. 11.00. 25. decembrī, arhibīskaps apmeklēs arī Iļģuciema sieviešu cietumu, kur svinēs Svēto Misi, kristīs jaunpiedzimušos un dos svētību cietuma Mātes un bērnu nodaļas iemītniekiem. Savukārt 27. decembrī pl. 12.00 arhibīskaps Svēto Misi svinēs pie Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionārēm, Rīgā, Ludzas ielā 6/8.

Par Kristus īsto dzimšanas dienu joprojām pastāv diskusijas Bībeles pētnieku vidū, jo Evaņģēliji par piedzimšanas datumu neizsakās precīzi. Kā liecina Baznīcas tēvs Klements no Aleksandrijas, Jēzus Kristus dzimšanas diena Ēģiptē III gs. tika svinēta 25. martā. Arī citas Austrumu zemes šo dienu saistījušas ar pavasara saulgriežiem. Tā kā Senajos Austrumos par bērna dzīves sākumu sāka uzskatīt viņa ieņemšanas brīdi, tad liturģiskajā tradīcijā šis datums nostiprinājās kā Kunga Pasludināšanas svētki. Šim datumam pakārtojās arī Jēzus piedzimšanas svētki 25. decembrī, kurus Romā šajā datumā sāka svinēt IV gs. sākumā pēc kristiešu vajāšanu beigām, šai tradīcijai saglabājoties līdz mūsdienām.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti