O.Vācieša ielā 6 veidosies katoliskās izglītības attīstības centrs

13. aprīlī Rīgas Katoļu ģimnāzijas (RKĢ), Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI), Rīgas Garīgā semināra un Viktora Pentjuša fonda pārstāvji, kā arī Rīgas Metropolijas kūrijas ekonomisti un Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs vienprātīgā gaisotnē pārrunāja jautājumu par katoļu izglītības attīstības centru un pieņēma lēmumu RARZI pārcelt no telpām Vecrīgā uz RKĢ veco ēku O. Vācieša ielā 6.

Praktiski pārmaiņas nenotiks uzreiz, jo vispirms ir jāizstrādā vecās ēkas rekonstrukcijas projekts, jāpiesaista līdzekļi un jāīsteno pati rekonstrukcija, kas prasīs laiku. Tāpēc RARZI direktors pr. Aleksandrs Stepanovs uzsver, ka 2012./2013. mācību gads pilnīgi noteikti sāksies vecajās telpās Klostera ielā 4 un Mazā Pils ielā 2. Tomēr lēmums par RARZI pārcelšanu ir ļoti nozīmīgs, jo skaidri iezīmē divas lietas. Pirmkārt, virzienu, kādā institūts attīstīsies – līdzās atrodoties vidusskolai un augstskolai, veidosies laba sinerģija. Otrkārt, šis lēmums norāda uz to, ka Baznīca katoliskās izglītības attīstību šobrīd uzskata par ļoti būtisku uzdevumu.

„Nav runa tikai par pārcelšanos un savas vietas iegūšanu. Svarīgs ir kopskats, katoliskās izglītības attīstības vīzija. Šādam lēmumam ir ļoti daudzi plusi. Piemēram, RARZI īsteno vairākas skolotāju programmas, bet ģimnāzijā mācās jaunieši. Topošie pedagogi varēs tur gūt praksi. Tas dos sava veida stabilitāti arī katoļu ģimnāzijas audzēkņu vecākiem, jo parādīs, ka Baznīcai tik tiešām ir nodoms tajā investēt,” atzina RARZI direktors pr. A. Stepanovs.

Pirms lēmuma pieņemšanas RARZI veica studentu un pasniedzēju aptauju, kas parādīja, ka viedokļi ir atšķirīgi. Tiesa, visi RARZI pasniedzēji piekrita, ka attīstība ir nepieciešama – tikai vieni to vairāk saistīja ar Rīgas Garīgo semināru, bet citi ar RKĢ. „Taču svarīgākais – mēs vēlējāmies iet tajā virzienā, ko grib Baznīca, mēs meklējām Dieva gribu. Tāpēc sapulce iesākās ar Svētā Gara piesaukšanu, ar Veni Creator. Noslēgumā arhibīskaps arī uzsvēra to, ka, ja mēs piesaucām Svēto Garu, tad sapulcē pieņemtais lēmums ir Dieva griba. Tik tiešām bija šī apziņa, ka tas ir pareizs solis. Par šo vienprātību ir liels gandarījums,” pēc sapulces dalījās pr. A. Stepanovs.

Jautāts, kāds ir katoliskās izglītības uzdevums, RARZI direktors teica: „Interpretēt vēsturi un sociālo dzīvi, pamatojoties uz katoliskās izglītības tradīciju, kas ir ļoti vispusīga un balstās uz kristīgo antropoloģiju, t.i. uz kristīgu izpratni par cilvēku. Ko tas nozīmē? To, ka katoliskā izglītība aptver visas cilvēka jomas, tostarp arī viņa garīgo sfēru. Kristīgā izglītība ticības gaismā skatās uz pasauli, kur ir Dievs. Kā pāvests Benedikts XVI teica Meksikas apmeklējuma laikā: Pasaule, kur nav Dieva, kļūst nepiemērota dzīvei. Katoliska izglītība nav tikai ticības mācība. Katoliskā izglītība piedāvā tādu skatījumu, kas izriet no Atklāsmes. Taču tas nenozīmē, ka mācību priekšmeti tāpēc zaudē savu zinātniskumu vai izglītības jomā pieņemtos standartus.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti