Latvijas Bībeles biedrība dāvina kardinālam jauno Bībeles tulkojumu

Otrdien, 16. oktobrī Latvijas Bībeles ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns pasniedza jauno Bībeles tulkojumu V.Em. Jānim Kardinālam Pujatam, izsakot pateicību par ieguldīto darbu pie tā tapšanas. Kardināls dāvanā saņēma paplašināto Bībeles tulkojumu, kura Vecajā Derībā ietvertas deiterokanoniskās grāmatas. Vērtējot jauno Bībeles tulkojumu, kardināls J. Pujats pauda pārliecību, ka tas būs paliekošs.

V. Tēraudkalns norāda, ka jaunais tulkojums ir īpašs ar to, ka dažas no tajā ietvertajām grāmatām latviešu valodā tulkotas pirmo reizi, tostarp 3. un 4. Makabeju grāmata, kā arī 151. psalms. Atsevišķas no jaunajā tulkojumā ietvertajām grāmatām ir paredzētas pareizticīgajiem.

Strādājot pie tulkojuma, tika salīdzināts Bībeles teksts grieķu un latīņu valodās. Kardināls J. Pujats, kurš labi pārzina latīņu valodu, ar prieku atzīst, ka teksts abās valodās ļoti labi saskanējisi. Grūtības radījuši vien daži vārdi Vecajā Derībā, kuru nozīme nav zināma. Kā vienu no piemēriem V. Tēraudkalns min vārdu „Sela” – iespējams, tas apzīmē kādu mūzikas instrumentu, bet var nozīmēt arī „pauze”. Pastāv arī iespēja, ka atsevišķu vārdu nozīme gadu tūkstošu laikā mainījusies. Baušļu tulkojums domstarpības gan nav radījis, jo „tie ir tik fundamentāli, ka tos saprot visās valodās”, – ar smaidu piebilst kardināls.

Atsevišķās vietās ir norādīts gan protestantiem, gan katoļiem tuvais tulkojums. Piemēram, Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas 28. pantā, kur eņģelis Gabriels uzrunā Mariju, ir protestantiem ierastais tulkojums – „Esi sveicināta, izredzētā!” ar piebildi – „Pēc Romas katoļu tradīcijas – žēlastības pilnā”. Līdzīgi ir ar grāmatu nosaukumiem – piemēram, „1. Mozus grāmata” ir protestantu, bet „Iesākumā” (no latīņu val. Genesis) katoļu tulkojums.

No katoļu puses pie jaunā Bībeles tulkojuma strādāja Jānis Priede, kas bija pāris deiterokanonisko (Salamana un Sīraha gudr. gr.) grāmatu tulkotājs, Paskāls M. Jerumanis, kas pārlasīja daļu Jaunās Derības tekstu, kardināls Jānis Pujats, kas aktīvi piedalījās darba grupa sēdēs. Viens no Apvienoto Bībeles biedrību Bībeles tulkošanas darba konsultantiem Antonijs Abela (Malta) bija katoļu priesteris, kas parasti, viesojoties Latvijā, uzturējās Rīgas Garīgajā seminārā un paralēli lasīja tur lekcijas.

Lai gan lielā pieprasījuma dēļ Bībeles biedrībā jaunais Bībeles tulkojums jau ir izpirkts, to vēl var mēģināt iegādāties draudzēs un grāmatu veikalos. Jaunā tirāža iznāks pēc dažiem mēnešiem, jo diemžēl Latvijā Bībeles uz plānā papīra iespiest nav iespējams un tas tiek darīts Korejā. Kā informēja V. Tēraudkalns, līdz šī gada beigām jauno Bībeles tulkojumu paredzēts izdot arī digitālā formātā.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti